Belasting en advies

Hoeveel belasting moet ik betalen? Dat is een vraag die wij vaak krijgen. Als het aan ons ligt zo min mogelijk.

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met inkomsten en uitgaven die gevolgen hebben voor het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U stelt facturen op, doet inkopen en geeft uw werknemers loon. Op deze inkomsten en uitgaven heeft u zelf invloed, maar dat geldt niet voor de continue wijzigingen in de belastingwetgeving. Tarieven worden aangepast, vrijstellingen veranderen en drempelbedragen worden aangepast. Voor u het weet betaalt u meer belasting dan u had voorzien.

Onze oplossing

De belastingwetgeving verandert continu. Wij volgen de fiscale ontwikkelingen op de voet, zodat wij op de hoogte zijn van de actuele spelregels van de verschillende belastingen. Zowel zakelijk als privé. Wij zorgen dat u niet te veel belasting betaalt en dat u niet wordt teruggefloten door de Belastingdienst.

Als uw gesprekspartner voeren wij zo nodig overleg met de Belastingdienst, omdat wij uw belangen behartigen. Dit doen wij als de Belastingdienst een onjuiste aanslag oplegt. Ook bepaalde zaken leggen wij eventueel voor aan de Belastingdienst, zodat u zekerheid krijgt over bepaalde keuzes.

Wij verzorgen voor u de volgende belastingaangiften:

Ieder natuurlijk persoon is verplicht om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. In deze aangifte worden onder meer uw inkomsten uit werk, inkomsten uit woning, uw belang in een besloten vennootschap, uw banksaldo’s en waarden van effecten opgegeven. Er zijn ook mogelijkheden om bepaalde uitgaven in mindering te brengen op uw inkomen en u heeft recht op bepaalde heffingskortingen. Is uw onderneming een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap, dan moet uw winst opgegeven worden in de aangifte.

Is uw onderneming een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of vereniging, dan moet uw winst worden opgegeven in de aangifte vennootschapsbelasting.

Keert u vanuit uw besloten vennootschap de overtollige winsten uit, dan wordt hierover belasting geheven. Een gedeelte hiervan wordt aangegeven en afgedragen in de aangifte dividendbelasting, een ander gedeelte zal worden aangegeven en afgedragen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Doet u een schenking of ontvangt u een erfenis, dan bent u in beginsel schenk- en erfbelasting hierover verschuldigd.

Verkoopt u een product of dienst, dan moet u hierover in beginsel omzetbelasting afdragen. Het is hierbij niet van belang in welke rechtsvorm u de omzet behaald. Afhankelijk van het af te dragen bedrag doet u aangifte per maand, kwartaal of jaar.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonbelasting en premies sociale verzekeringen afdragen over het salaris en andere vergoedingen. Deze aangifte loonheffingen kunt u per maand doen of per 4 weken.

Horizontaal Toezicht

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Belastingdienst stelt voor deelname aan het ‘Horizontaal Toezicht’. Wij hebben hiervoor een convenant gesloten met de Belastingdienst. Ondernemers die cliënt zijn bij ons kantoor kunnen aansluiten bij dit convenant, maar zijn dit niet verplicht.

In onze folder vindt u een korte toelichting op het Horizontaal Toezicht.

RB

Onze belastingadviseurs zijn ingeschreven bij het RB. Het RB is een kwaliteitswaarborg en zorgt voor verplichte permanente educatie, zodat onze belastingadviseurs op de hoogte blijven van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen.