Audit

Binnen onze controlepraktijk hebben wij een grote diversiteit aan klanten. Van kleine tot grote (familie) ondernemingen, in verschillende branches. Onze controlepraktijk bestaat uit drie afgestudeerde accountants die worden ondersteund door diverse medewerkers welke ruime ervaring hebben op het gebied van controle en controle verwante opdrachten. Onze taak is om een oordeel te vormen over het getrouwe beeld van uw jaarrekening en daarbij een controleverklaring af te geven. Ons team beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving, accountancy en bedrijfseconomie. We werken in kleine, vaste teams wat de communicatie binnen het team en met de klant ten goede komt.

De verantwoordelijke externe accountant zal regelmatig op de locatie van de klant aanwezig zijn als aanspreekpunt voor de klant maar ook voor het controleteam. De uitvoering van controlewerkzaamheden op locatie van de klant is belangrijk. Communicatie met directie, aandeelhouders en medewerkers zorgt voor duidelijkheid en een kortere doorlooptijd waarbij bespreekpunten tijdig onder de aandacht worden gebracht.

Wij maken gebruik van moderne tools en technieken, zoals data analyse. De hoeveelheid beschikbare data binnen organisaties groeit enorm. Wij gebruiken deze data door onze controle te baseren op data analyse. Bij data analyse in de controle leggen wij op basis van downloads van gegevens verbanden tussen data. Daarbij brengen wij opvallende transacties in kaart. Deze transacties kunnen duiden op onregelmatigheden in de cijfers, maar ook op zwakke plekken in het proces of het systeem. Zo verkrijgen we inzicht in de wijze waarop processen van de klant functioneren en biedt voor de klant en ons toegevoegde waarde.

VANDERLAANGROEP beschikt over een WTA vergunning (niet OOB). Wij bieden een goede kwaliteit voor een concurrerende prijs.

Wij helpen u graag met de volgende zaken:

Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten

Opstellen en beoordelen bedrijfsreglementen

Werkkostenregeling