Disclaimer

Deze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met VANDERLAANGROEP. De informatie op deze internetsite heeft een informatief en algemeen karakter.

De informatie op deze internetsite kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Wij raden u aan om bij onze adviseurs advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de internetsite relevant kan zijn.

Hoewel deze internetsite met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert VANDERLAANGROEP niet dat de hierop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden en bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd. Op deze website kunnen ook hyperlinks naar pagina’s van derden voorkomen. VANDERLAANGROEP is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze internetsite en/of de inhoud daarvan.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij VANDERLAANGROEP. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van VANDERLAANGROEP.