Personeel en Salaris

Personeel is het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Zij zorgen voor een groot deel voor het succes van uw onderneming. Te late of onjuiste betaling van het salaris wilt u voorkomen. De salarisadministratie moet een geoliede machine zijn.

Salarisadministratie is een complex proces. U heeft te maken met de loonbelasting, sociale verzekeringen, pensioenfonds, afspraken in de arbeidsovereenkomst en cao-afspraken. Ook moet u zorgen dat u voldoet aan verschillende regels. Wist u bijvoorbeeld dat u voor al uw werknemers een kopie van het identiteitsbewijs moet bewaren? Heeft u deze niet, dan betaalt u veel meer belasting.

De Belastingdienst deelt u in naar bedrijfssector. Iedere bedrijfssector heeft zijn eigen premies sociale verzekeringen. U wilt niet te veel premies betalen en ook niet te weinig betalen. Bij te weinig betalen gaat de Belastingdienst naheffen met boetes.

Heeft u een leerling in dienst, of gaat u een arbeidsgehandicapte of iemand van 56 jaar of ouder in dienst nemen? Dan zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, waardoor u uw loonkosten kunt verlagen.

Onze oplossing

Salarisadministatie
Wij verwerken uw salarisadministratie in Online lonen. U voert hier zelf de gegevens in van uw werknemers en u kunt eenvoudig wijzigingen doorvoeren. De ingevoerde gegevens beoordelen wij met de arbeidsovereenkomst, pensioenfonds, cao-afspraken en wet- en regelgeving.

Na beoordeling van de gegevens ontvangt u de output digitaal. De loonstroken worden beschikbaar gesteld in de eigen omgeving van de werknemer en in uw omgeving. U ontvangt een betaalbestand (SEPA) die u kunt inlezen in uw internetbankieren, zodat u geen gegevens handmatig hoeft over te nemen. Als u uw administratie doet in Twinfield, dan worden de salarismutaties automatisch in uw financiële administratie verwerkt. Uw loonkosten zijn dan direct zichtbaar in uw financiële administratie, na verwerking van de lonen. Voor de betaling van de loonheffing ontvangt u de door ons ingediende aangifte loonheffing. Wilt u bepaalde gegevens toch liever op papier, dan regelen wij dit voor u.

In Online lonen is het mogelijk om arbeidsovereenkomsten en andere gegevens van uw werknemers op te slaan. Wilt u weten wanneer een contract afloopt of wanneer iemand jarig is? Vanuit Online lonen krijgt u automatisch een signaal van elke gebeurtenis, waarover u geïnformeerd over wilt worden.

Vindt u salarisadministratie voeren te veel werk en wilt u dat uitbesteden? Wij helpen u graag met uw salarisadministratie. Het is namelijk onze hobby. U heeft meer tijd voor zaken die u leuk vindt.

Personeelszaken
Bij personeelszaken komt meer kijken dan salarisadministratie alleen. U wilt optimaal gebruik maken van de besparingen in de loonkosten. Wij kijken naar besparingsmogelijkheden en adviseren u over de inrichting van uw beloningsstructuur. 

Functioneert een werknemer niet naar wens? Wij helpen u met gesprekken en in het ergste geval helpen wij u met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.