Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) vervangt het systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel en bundelt deze in één nieuwe regeling. Tot 2015 mocht gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling, vanaf 1 januari 2015 is deze regeling verplicht. De WKR moet leiden tot een vereenvoudiging van uw administratie en arbeidsvoorwaarden; u mag 1,2% (tot 2015 was dit 1,5%) van de totale fiscale loonsom gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, naast de mogelijkheid van een aantal vrijstellingen.

Uiteraard brengt deze verandering voor u in de eerste instantie extra administratieve handelingen en zorgen met zich mee. De coaches van VANDERLAANGROEP informeren u graag over de mogelijkheden en gevolgen bij toepassing van de WKR in uw onderneming.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: