Werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt hoeveel u als werkgever onbelast aan uw personeel kunt besteden aan vergoedingen en verstrekkingen.

Alles wat u vergoedt of verstrekt is in beginsel belast voor de loonbelasting. Dit kunnen ook zaken zijn die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden van uw werknemer, zoals bedrijfsuitjes en kerstpakketten.

In de werkkostenregeling is opgenomen dat een bepaald percentage van de fiscale loonsom onbelast besteedt mag worden aan vergoedingen en verstrekkingen. Dit percentage wordt jaarlijks aangepast door de overheid. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Het gedeelte dat u vergoedt en of verstrekt boven de vrije ruimte is belast met een eindheffing van 80%. U kunt er ook voor kiezen om dit gedeelte bij uw werknemers als regulier loon te belasten.

Niet alle vergoedingen en verstrekkingen moeten worden opgenomen in de vrije ruimte of zijn belast. Sommige uitgaven zijn onbelast. Voorbeelden zijn reiskosten tot € 0,21 per km, openbaar vervoer abonnementen, telefoonkosten en maaltijden bij overwerk.

Vergoedingen en verstrekkingen dient u aan te wijzen als werkkosten of als belast loon voor de werknemer. Deze keuze moet vaststaan op het moment van het vergoeden of verstrekken.

Onze oplossing

Om te zorgen dat inzichtelijk is wat u heeft vergoed en verstrekt aan uw werknemers, helpen wij u met het inrichten van de werkkostenregeling in uw administratie. Wij beoordelen de uitgaven en geven aan wat de gevolgen zijn voor de loonbelasting. Ook geven wij aan hoe dit het meest fiscaal vriendelijk belast wordt.

Is de vrije ruimte nog niet volledig gebruikt, dan geven wij dit aan. U kunt dan belastingvrij nog iets leuks geven aan uw werknemers.

Heeft u nog vragen?