Ondersteuning bij ziekte van en geschillen met uw personeel

Uw medewerkers zijn ook wel eens ziek. U meldt dit bij de arbodienst en wanneer zij hersteld zijn, geeft u de herstelmelding door.

Maar wat als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer langer duurt? Welke stappen bent u dan verplicht te ondernemen? En wanneer? En hoe vaak?

VANDERLAANGROEP ondersteunt u graag in dit proces en helpt u om de re-integratie soepel te laten verlopen, een goed dossier aan te leggen en met een zo spoedig mogelijke terugkeer van uw werknemer op de werkvloer in samenwerking met uw arbodienst.

En mocht de re-integratie binnen 104 weken niet gelukt zijn, dan zal de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Het is mogelijk dat het dienstverband dan beëindigd moet worden; ook hier kunnen wij u bij van dienst zijn.

Geschillen met personeel

Helaas ondervindt u als werkgever ook conflicten met uw werknemers. Dit kunnen meningsverschillen zijn, maar ook ernstige conflicten waarbij ontslag de meest voor de hand liggende oplossing lijkt. Hoogoplopende emoties zorgen er dan voor dat u het contact met uw werknemer dreigt te verliezen.

Eerst gaan wij samen met u kijken wat de situatie precies is; wat is er gebeurd en in welke tijdslijn.

Vervolgens maken wij een voorstel voor een mogelijke oplossing. In een gesprek met uw werknemer bekijkt u of dit de situatie verbetert. Samen met uw werknemer komt u tot een compromis.

Is een gesprek niet meer mogelijk of komt u er ook na een aantal gesprekken met uw werknemer niet uit, zullen wij de mogelijkheden voor een ontslagprocedure met u doornemen en uitwerken.

Heeft u nog vragen?