Opstellen en beoordelen arbeids- en bedrijfsreglementen

Na verschillende gesprekken heeft u de geschikte kandidaat gevonden voor uw vacature. U en uw nieuwe werknemer zijn enthousiast en nu komt het moment om de afspraken vast te leggen. Dat doet u in de arbeidsovereenkomst. Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten is een belangrijk onderdeel van uw personeelszaken.

Naast een arbeidsovereenkomst kunt u gebruik maken van een bedrijfsreglement. In een bedrijfsreglement worden de secundaire arbeidsvoorwaarden beschreven als aanvulling op de cao en de arbeidsovereenkomst. Het opstellen en beoordelen van een bedrijfsreglement is een belangrijk onderdeel van uw personeelszaken.

Arbeidsovereenkomsten

In de arbeidsovereenkomst legt u onder andere de volgende zaken vast:

 • Looptijd van het contract (bepaalde of onbepaalde tijd).
 • Proeftijd.
 • Salaris.
 • Pensioenregeling.
 • Kostenvergoeding.
 • Geheimhouding.
 • Concurrentiebeding.
 • Relatiebeding.
 • Opzegtermijn.

Sommige afspraken zijn pas rechtsgeldig, wanneer u deze vastlegt in de arbeidsovereenkomst. Ook fiscaal heeft u alleen voordeel als deze zijn vastgelegd. Daarnaast wilt u ook juridisch sterk staan mocht er onverhoopt iets misgaan. Het is belangrijk om afspraken duidelijk vast te leggen, zodat achteraf geen discussie ontstaat.

Onze oplossing
Wij stellen voor u een arbeidsovereenkomst op in uw eigen huisstijl. Hierbij kijken wij naar de wet- en regelgeving, maar ook naar fiscale voordelen.

Wilt u uw conceptarbeidsovereenkomst of bestaande overeenkomsten laten beoordelen? Wij doen dat graag voor u. Wij geven aan welke (juridische) valkuilen in de arbeidsovereenkomst zitten en welke fiscale verbeterpunten er zijn.

Bedrijfsreglementen

Het bedrijfsreglement maakt duidelijk waar alle medewerkers zich aan moeten houden. Alles wat hierbij niet is opgenomen in andere overeenkomsten, staat in een bedrijfsreglement. Denk aan:

 • Op welke feestdagen de onderneming gesloten is.
 • Sancties bij overtreden van de regels.
 • Ziekteverzuimbeleid.
 • Leaseautobeleid.
 • Geheimhoudingsplicht.
 • Kledingregels.
 • Gebruik mobiele telefoon tijdens werktijd.

Een bedrijfsreglement kan ook nuttig zijn waar het gaat om de veiligheid van medewerkers en de daarmee samenhangende risico’s met betrekking tot ziekte of bedrijfsongevallen.

Onze oplossing
Wij stellen voor u een bedrijfsreglement op in uw eigen huisstijl. Hierbij kijken wij naar de wet- en regelgeving, maar ook naar fiscale voordelen.

Wilt u uw conceptbedrijfsreglement of bestaande overeenkomsten laten beoordelen? Wij doen dat graag voor u. Wij geven aan welke (juridische) valkuilen in het reglement zitten en welke fiscale verbeterpunten er zijn.

Heeft u nog vragen?