Beëindigen bv en terug uit de bv

Heeft u uw persoonlijke finish gehaald? Is uw bv niet meer levensvatbaar of rendabel? Of wilt u de structuur opschonen? Dit kunnen motieven zijn voor een beëindiging of terugkeer uit de bv.

 

Beëindiging van de bv

De bv zal dan worden geliquideerd. Om te kunnen liquideren moeten er allerlei partijen worden geïnformeerd zoals schuldeisers, Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten de nodige (ontbindings)documenten worden ingevuld.

Terugkeer uit de bv

Als de winsten van de bv tegenvallen, kunt u een terugkeer naar een eenmanszaak overwegen. Terugkeer uit de bv kan volgens de ruisende methode (met fiscale afrekening) en volgens de geruisloze methode (zonder fiscale afrekening).

Vormen van ruisende terugkeer zijn:

  • Overdracht van alle bedrijfsmiddelen aan de aandeelhouder.
  • De bv aanhouden en een gedeeltelijke overdracht van bedrijfsmiddelen aan de aandeelhouder.
  • De bv gaat een vof of cv aan met de aandeelhouder.

Van de ruisende terugkeermethode is de vorm dat de bv een vof of cv aangaat vanuit fiscaal oogpunt de meest aantrekkelijke methode. Heffing van vennootschapsbelasting over de fiscale en stille reserves kan op deze wijze voorkomen worden.

Op verzoek kan worden teruggekeerd uit de bv, zonder belastingheffing. Dit verzoek moet binnen 12 maanden na het overgangstijdstip worden ingediend bij de Belastingdienst. Heffing bij ontbinding van de bv wordt voorkomen via de terugkeerreserve. Hierbij is vereist dat de onderneming wordt voortgezet door de voormalige aandeelhouder. Ook moet de bv een onderneming drijven en mag de bv uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouder hebben. De fiscale claims worden overgenomen door de eenmanszaak. Op het moment dat de onderneming wordt gestaakt, moeten de claims worden afgerekend.

Onze oplossing

Welke wijze voor u fiscaal gezien interessant zal zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze bespreken wij met u en wij helpen u met alle formaliteiten om de bv te beëindigingen of terugkeer uit de bv.

Heeft u nog vragen?