Keuze rechtsvorm van onderneming

Als ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm die u voor uw onderneming kiest is bepalend voor zaken als fiscale behandeling en aansprakelijkheid.

Er zijn twee soorten rechtsvormen.

1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvorm wordt uw winst aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting en bent u met uw hele privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigenaftrek, investeringaftrek en MKB-winstvrijstellingen. Bent u starter, dan kunt u in 5 jaar tijd, 3 keer gebruik maken van de startersaftrek en willekeurige afschrijvingen. Om gebruik te maken van deze regelingen moet u voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Het is verstandig om de gemaakte uren voor uw onderneming te registreren, omdat u dit moet kunnen aantonen.

Hieronder vindt u een overzicht van rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak, welke later kan worden omgezet in een besloten vennootschap. De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De meeste ondernemers die gaan samenwerken starten met een vof, welke later kan worden omgezet in een besloten vennootschap. U handelt samen onder een gemeenschappelijke naam. De oprichting van een vof is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst.

De cv is vergelijkbaar met de vof, met het verschil dat een stille vennoot aanwezig is. Deze stille vennoot brengt alleen kapitaal in, treedt niet naar buiten en neemt geen beslissingen over de bedrijfsvoering. De aansprakelijkheid van deze stille vennoot is beperkt tot het bedrag welke hij/zij heeft ingebracht.

Bij een maatschap wordt geen onderneming, maar een beroep uitgeoefend. Deze vorm is populair bij vrije beroepsoefenaars, bijvoorbeeld artsen en advocaten. De oprichting van een maatschap is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst.

2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvorm wordt uw winst aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting en bent u aansprakelijk voor het bedrag dat u heeft geïnvesteerd (het eigen vermogen) in de onderneming. Hieronder vindt u een overzicht van rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

De oprichting van een bv vindt plaats door een notariële oprichtingsakte, de uitgifte van aandelen en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Aandelen kunnen recht geven op dividend en/of stemrecht vertegenwoordigen.

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in loondienst van de bv, zodat u salaris ontvangt na inhouding van loonheffing. Uw winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierdoor kunt u geen gebruikmaken van regelingen (op de investeringsaftrek na) die gelden bij de eenmanszaak. Gaat u de behaalde winst naar privé halen, dan moet u hierover dividendbelasting betalen en aangifte dividendbelasting doen. Fiscaal is de bv aantrekkelijk als u (verwacht) hoge winsten te gaan behalen. Bij de bv is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeleid en/of malversaties kunt u privé aansprakelijk worden gesteld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

De nv is vergelijkbaar met de bv met het verschil dat er een kapitaalvereiste is van € 45.000 en de aandelen vrij verhandelbaar zijn.

Een stichting wordt opgericht om een (goed) doel te verwezenlijken. De oprichting van een stichting vindt plaats door een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De winst mag niet worden uitgekeerd aan de oprichters en bestuurders, maar moet gebruikt worden voor het doel van de stichting. De winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting, als de stichting gedreven wordt met het oogmerk winst te behalen en deze in concurrentie treedt met derden. In de vennootschapsbelasting kan geen gebruik gemaakt worden van fiscale regelingen (op de investeringsaftrek na) zoals bij de eenmanszaak. Bij de stichting is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeleid kunt u privé aansprakelijk worden gesteld.

Een vereniging is vergelijkbaar met een stichting, met als verschil dat het een verzameling mensen betreft met een bepaald doel. Een vereniging heeft leden.
Een vereniging kan zonder notariële akte worden opgericht, maar heeft dan beperkte bevoegdheden, o.a. dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Onze oplossing

Gaat u alleen ondernemen, dan kunt u kiezen uit een eenmanszaak, bv en nv.

Gaat u met anderen ondernemen dan kunt u kiezen uit een vof, cv, maatschap, bv, nv, stichting en vereniging. Bij samenwerking is het verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wij helpen u met de keuze van de rechtsvorm en de oprichting van uw onderneming, zodat u geen valse start maakt.

Heeft u nog vragen?