Omzetten eenmanszaak naar bv

Wilt u niet persoonlijk aansprakelijk zijn? Is uw winst hoog? Dan is het verstandig om uw eenmanszaak om te zetten naar een bv.

De omzetting van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan fiscaal gezien op twee manieren gerealiseerd worden: ruisend of geruisloos.

Van een ruisende omzetting is sprake als de onderneming aan de bv wordt overgedragen tegen de werkelijke waarde. Door de overdracht aan de bv staakt de eenmanszaak haar onderneming. Fiscaal wordt afgerekend over de daarbij vrijvallende stille- en fiscale reserves, goodwill en eventueel opgebouwde fiscale oudedagsreserve en desinvesteringen. Als de stakingswinst meer bedraagt dan het bedrag van de stakingsaftrek en stakingslijfrente, is deze belast in de inkomstenbelasting. De bv plaatst de overgenomen activa en passiva van de eenmanszaak op haar openingsbalans voor de werkelijke waarde.

Van een geruisloze omzetting is sprake als in beginsel de gehele onderneming aan de bv wordt overgedragen tegen boekwaarde. In dat geval wordt fiscaal aangenomen dat de onderneming niet is gestaakt. Fiscaal hoeft niet afgerekend te worden over de stille en fiscale reserves, goodwill en is geen sprake van desinvesteringen. Vrijval van de fiscale oudedagsreserve zal ook bij deze omzettingsmethode plaatsvinden. Heffing van inkomstenbelasting over de vrijval fiscale oudedagsreserve kan meestal voorkomen worden door toepassing van de stakingsaftrek en de stakingslijfrente. Commercieel gezien vindt de overdracht wel tegen werkelijke waarde plaats. Behoudens een aantal crediteringen wordt de waarde van de gehele onderneming omgezet in aandelenkapitaal.

Onze oplossing

Welke omzettingsmethode voor u voordeliger is, verschilt van geval tot geval. In het algemeen is het zo dat bij een hoge stakingswinst, de geruisloze methode de voorkeur geniet. Hierbij kan heffing van inkomstenbelasting over de stakingswinst uitgesteld worden.

Wij rekenen graag uit welke methode voor u het voordeligst is. Ook helpen wij u met de omzetting naar en oprichting van de bv.

Heeft u nog vragen?