Estate planning

Estate planning is de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Het doel van estate planning is om een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Bij estate planning moet met veel zaken rekening worden gehouden, zoals inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Maar er moet ook rekening gehouden worden met met uw testament en welk vermogen u wilt gaan overdragen. Estate planning is een onderdeel van de Financiële planning.

Onze oplossing

Bij een Estate Planning speelt het totaal van de belastingdruk een belangrijke rol. Het gaat vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken. Daarmee kunt u het totaal verschuldigde schenk- en erfbelasting beperken. Besparing van belasting is niet het enige aspect waar wij naar kijken, ook de afweging van de voor- en nadelen van het overhevelen van uw vermogen.

Er komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Wij bespreken met u uw wensen en geven aan wat de gevolgen voor u zijn en u erfgenamen.

Heeft u nog vragen?