Financiële planning

Uiteraard wilt u een financieel onbezorgd leven. Een financiële planning geeft u inzicht in uw toekomstige financiële positie. Door middel van een lange termijnoverzicht van uw inkomen en vermogen wordt duidelijk of en hoe uw dromen, doelen en wensen voor de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

U neemt dagelijks diverse financiële beslissingen. Over veel van die beslissingen denkt u misschien nauwelijks na, omdat de gevolgen heel overzichtelijk zijn. Soms komt u voor beslissingen te staan waarbij u niet precies weet wat de gevolgen zijn voor uw besteedbaar inkomen. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop van een (duurdere) woning, bedrijfsoverdracht, eerder stoppen met werken of schenken. Ook kunnen zich omstandigheden voordoen met grote gevolgen voor de financiële situatie van u en uw gezin. De impact hiervan is moeilijk in te schatten. Voorbeelden hiervan zijn het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden van uw partner of echtscheiding.

Onze oplossing

Een financiële planning geeft u inzicht in uw toekomstige financiële positie. Door middel van een lange termijnoverzicht van uw inkomen en vermogen wordt duidelijk hoe uw besteedbaar inkomen en vermogen zich zal ontwikkelen.

In een financiële planning kunnen meerdere scenario’s verwerkt worden. U krijgt hiermee inzicht in wat veranderingen betekenen voor uw besteedbaar inkomen en vermogen. Zo kunt u de juiste financiële beslissingen nemen. Periodiek kan het overzicht geactualiseerd worden, waardoor u steeds kunt bepalen of bijsturing nodig is.

De financiële planning is ook de basis voor uw estate planning. Deze planning richt zich op het zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen van vermogen aan erfgenamen.

Uw financiële planning integreert al uw persoonlijke en zakelijke financiële zaken. Het is een belangrijk instrument om grip te krijgen en te houden op uw financiën.

Heeft u nog vragen?

Vraag het één van onze coaches.

Vraag het een coach

VANDERLAANGROEP is aangesloten bij: