Financiële planning

Met financiële planning krijgt u inzicht hoe uw leven op financieel gebied in de toekomst uit komt te zien. Uiteraard wilt u een financieel onbezorgd leven. Tevens krijgt u inzicht hoe en of uw dromen, uw doelen en uw wensen voor de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

U neemt dagelijks diverse financiële beslissingen. Over veel van die beslissingen denkt u nauwelijks na, omdat de gevolgen heel overzichtelijk zijn. Soms komt u voor beslissingen te staan waarbij u niet precies weet wat de gevolgen zijn voor uw besteedbaar inkomen. Voorbeelden hiervan zijn de aankoop van een (duurdere) woning, bedrijfsoverdracht, eerder stoppen met werken of schenken. Ook kunnen zich omstandigheden voordoen met grote gevolgen voor de financiële situatie van u en uw gezin, maar kent u die gevolgen niet. Voorbeelden hiervan zijn het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden van u of uw partner of echtscheiding.

Een financiële planning geeft u inzicht in uw financiële positie. Door middel van een lange termijnoverzicht van uw inkomen en vermogen wordt duidelijk hoe uw besteedbaar inkomen en vermogen zich zal ontwikkelen in de toekomst. Hierin kunnen meerdere scenario’s verwerkt worden, zodat u inzicht heeft in de veranderingen in uw besteedbaar inkomen en vermogen bij gewijzigde omstandigheden. Zo kunt u de juiste financiële beslissingen nemen. Periodiek kan het overzicht ge-update worden, waardoor u steeds kunt bepalen of bijsturing nodig is. Tevens dient financiële planning als basis voor uw estate planning. Deze planning richt zich op het zo voordelig mogelijk overdragen van vermogen aan erfgenamen.

Uw financiële planning integreert al uw persoonlijke en zakelijke financiële zaken. Het is een belangrijk instrument om grip te krijgen en te houden op uw financiën. Graag helpen wij u met uw financiële planning. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze coaches.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: