Duurzaam ondernemen

Met ingang van boekjaar 2024 moeten Organisaties van Openbaar Belang op basis van de richtlijn CSRD rapporteren over de mate waarin zij duurzaam ondernemen, de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Vanaf 2025 geldt deze verplichting ook voor grote ondernemingen. Beursgenoteerde middelgrote ondernemingen zijn vanaf 2026 aan de beurt. Deze ondernemingen moeten in hun bestuursverslag rapporteren over hun impact op milieuaspecten, zoals vervuiling, klimaatverandering en biodiversiteit, over sociale aspecten met betrekking tot eigen werknemers, werknemers in de keten maar ook over de impact op gemeenschappen, klanten en eindgebruikers. Daarnaast moet ook over het bestuur gerapporteerd worden.

Heeft u een kleine of middelgrote onderneming, dan kunt u ook te maken krijgen met rapportageverplichtingen als u onderdeel bent van een keten waarbij de eindgebruiker voldoet aan de criteria om te rapporteren. Stel u hebt een klein transportbedrijf en u vervoert fruit voor een grote supermarkt. Als deze supermarkt een grote onderneming is, ontstaat de rapportageverplichting in 2025. De supermarkt moet ook rapporteren over de keten, de toeleveranciers. U zou vragen kunnen krijgen over bijvoorbeeld uw wagenpark en de koelsystemen. Ook kunt u vragen krijgen over uw personeelsbeleid, uw beleid ten aanzien van ingehuurde (buitenlandse) medewerkers of uw huisvesting. Bereid u goed voor en bedenk of u werkzaam bent in een keten. Mogelijk heeft u al een brief ontvangen van de verantwoordelijke ketenpartner met informatie die u moet gaan aanleveren. Beoordeel of u in staat bent om de gevraagde informatie aan te leveren en waar dat niet lukt, kunt u wellicht uw bedrijfsvoering aanpassen zodat u toch op tijd de gevraagde informatie kunt verzamelen.

Ook als u geen onderdeel bent van een keten, kunt u te maken krijgen met vragen over uw beleid op gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld als u een financiering aanvraagt voor uw onderneming. Duurzaam ondernemen kan dan gunstigere voorwaarden opleveren zoals een korting op de rente. De groenfinancieringen die door diverse financiers wordt aangeboden leveren een rentekorting op als de te financieren duurzame investering door de overheid is aangewezen voor een groenverklaring. De voorwaarden van deze financieringen zijn bij de diverse aanbieders op de website terug te vinden.

Wilt u meer weten over de rapportage of de financieringsmogelijkheden? Neem contact op met één van onze coaches.

Deel dit artikel