Duurzaam ondernemen

Met ingang van boekjaar 2024 moeten Organisaties van Openbaar Belang op basis van de richtlijn CSRD rapporteren over de mate waarin zij duurzaam ondernemen, de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Vanaf 2025 geldt deze verplichting ook voor grote ondernemingen. Beursgenoteerde middelgrote ondernemingen zijn vanaf 2026 aan de beurt. Deze ondernemingen moeten in […]