Zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 is het btw-nultarief van toepassing op zonnepanelen op en in nabijheid van woningen. Het gaat hierbij om zonnepanelen die de functie hebben elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Dit mogen zonnepanelen zijn die als dakbedekking fungeren. Combiproducten zoals zonneramen met daarin zonnecellen verwerkt vallen niet onder het btw-nultarief.

Met op en in nabijheid van woningen wordt bedoeld dat het pand waar de zonnepanelen op geplaatst worden een woonfunctie heeft. Denk hierbij aan een vakantiewoning, een schuur, een uitbouw of een garage mits behorende tot de woning. Ook panden met zowel woonbestemming als bedrijfsbestemming vallen hieronder.

Zonnepanelen en btw
Iedereen die zonnepanelen aanschaft wordt ondernemer voor de btw. De particulier die in 2023 voor het eerst zonnepanelen aanschaft betaalt geen btw meer op de aanschaf en hoeft dus ook geen aangifte te doen.

De ondernemer in de inkomstenbelasting die zonnepanelen op de woning aanschaft, betaalt ook geen btw op de aanschaf want ook op deze aanschaf is het btw-nultarief van toepassing. Over de teruglevering van elektriciteit aan de energiemaatschappij is de ondernemer wel btw verschuldigd. Hiervoor mag sinds 2023 het forfait toegepast worden dat tot en met 2022 alleen voor particulieren gold, mits de installatie een opwekvermogen heeft van maximaal 15.000 Wattpiek.

Zonnepanelen aangemerkt als ondernemingsvermogen voor de inkomstenbelasting
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan het aantrekkelijk zijn om de zonnepanelen op de woning als ondernemingsvermogen aan te merken, vanwege diverse belastingvoordelen. Voor geïntegreerde zonnepanelen is dit nooit mogelijk, voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is het wel mogelijk ook als er geen sprake is van een niet kwalificerende werkruimte in de woning. Voorwaarde is wel dat aangetoond wordt dat meer dan 10% van het verbruik van de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit zakelijk is. Bij het thuis opladen van een zakelijke elektrische auto zou dit wellicht het geval kunnen zijn, maar daar kan het argument tegenover gezet worden dat de elektriciteit overdag wordt opgewekt terwijl het opladen van de auto veelal ’s nachts gebeurd. Een lastige kwestie dus die van geval tot geval beoordeeld zal moeten worden.

Een andere voorwaarde om de zonnepanelen als ondernemingsvermogen te kunnen aanmerken is dat het contract met het energiebedrijf zakelijk gesloten moet worden.

Als de zonnepanelen voldoen om als ondernemingsvermogen aangemerkt te worden dan is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing. De investering moet dan tezamen met overige investeringen waar de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op van toepassing is minimaal €2.600 bedragen. Daarnaast is mogelijk de energie-investeringsaftrek van toepassing als de zonnepanelen voldoen aan de eisen. Let op dat de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting aangemeld moet worden bij de RVO. De milieu-investeringsaftrek is niet meer van toepassing op zonnepanelen.

Ook alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de zonnepanelen zoals financieringskosten en kosten van onderhoud en reparatie zijn aftrekbaar. Afschrijving mag plaatsvinden in 20 jaar. Indien de zonnepanelen voldoen aan de criteria voor circulaire zonnepanelen op de Milieulijst 2023 en nieuw zijn dan kan de regeling willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen van toepassing zijn. Er kan dan tot 75% vervroegd afgeschreven worden, het restant wordt gewoon in 20 jaar afgeschreven. Hiervoor geldt ook een aanmeldingsplicht bij de RVO binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting.

Er geldt wel een jaarlijkse correctie van het privégebruik, dit is het verschil tussen de in totaal opgewekte elektriciteit en het zakelijke verbruik tegen de geldende kWh-prijs inclusief btw. Er geldt nog geen forfait waardoor het bepalen van het privégebruik lastig is.

Overige situaties
In de praktijk doen zich diverse andere situaties voor, zoals de ondernemer voor de inkomstenbelasting die zonnepanelen aanschaft op een bedrijfspand, of de ondernemer die onder de kleine ondernemersregeling valt of alleen onbelaste activiteiten heeft. Om te weten wat op uw specifieke situatie van toepassing is, kunt u altijd advies vragen aan één van onze coaches.

Deel dit artikel