Administratie

Net als iedere topsporter registreert u prestaties. Deze prestaties geven weer hoe goed u presteert, daarom houdt u een administratie bij. U kunt zo het overzicht houden, ontwikkelen en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. Het is ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en te bewaren. Daarnaast is de administratie de basis voor uw belastingaangiften.

Met een goede administratie krijgt u inzicht in:

  • de werkelijke kosten
  • het reilen en zeilen van de onderneming
  • de nog te vorderen bedragen, zoals debiteuren (debiteurenbeheer)
  • de nog te betalen bedragen, zoals crediteuren en belastingen
  • de ontwikkeling van uw liquiditeiten

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht de administratie zeven jaar te bewaren en bij onroerend goed is dit 10 jaar. Het gaat hier in ieder geval om de volgende gegevens:

  • het grootboek
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • de voorraadadministratie
  • de in- en verkoopadministratie
  • de loonadministratie

Het is aan u de keuze of u de administratie zelf bijhoudt of deze uitbesteedt aan VANDERLAANGROEP. Als u zelf de administratie invoert, kunt u gebruik maken van ons concept online boekhouden.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: