Administratie

Is uw onderneming in topconditie? Kan ik nog kosten besparen? Wat is mijn marge? Een paar vragen die beantwoordt worden vanuit uw administratie.

Net als iedere topsporter registreert u uw prestaties. Deze prestaties geven weer hoe goed u presteert, daarom houdt u een administratie bij. Met het administreren van uw prestaties voldoet u gelijk aan de wettelijke administratieplicht. Een goede administratie is ook de basis voor de verschillende belastingaangiften.

Een goed ingerichte financiële administratie geeft u o.a. inzicht in de volgende zaken:

  • de omzet
  • de werkelijke kosten
  • de winst
  • de nog te ontvangen bedragen van uw afnemers (debiteurenbeheer)
  • de nog te betalen bedragen aan uw leveranciers (crediteuren)
  • de nog te betalen bedragen aan de Belastingdienst
  • de saldo’s van de kas en bank

Bewaarplicht

Er zijn regels voor het bijhouden en bewaren van uw administratie. U bent wettelijk verplicht de administratie ten minste 7 jaar te bewaren. Heeft u onroerend goed, dan bent u verplicht de administratie 10 jaar te bewaren.

Onze oplossing

Vindt u administratie voeren een noodzakelijk kwaad en wilt u dat uitbesteden? Wij helpen u graag met uw administratie. Het is namelijk onze sport. Hierdoor heeft u meer tijd voor zaken die u leuk vindt.

Automatisering
Wij verwerken uw administratie in Online boekhouden. Vanwege de koppelingsmogelijkheden zijn veel van onze processen geautomatiseerd, waardoor handmatige handelingen tot een minimum zijn beperkt. Hierdoor kunnen wij altijd inzicht geven in actuele cijfers en u maandelijks of per kwartaal een rapportage aanbieden.

Wet- en regelgeving en (fiscale) besparingsmogelijkheden
Bij het verwerken van uw administratie controleren wij gelijk of u voldoet aan wet- en regelgeving en ook op (fiscale) besparingsmogelijkheden.

Verwerkt u zelf de administratie? Dit kunt u doen in Online boekhouden of in een boekhoudpakket van uw voorkeur. Wij kijken graag met u mee. Indien nodig geven wij aan welke zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Heeft u nog vragen?