Voorwaarden

Inschrijvingen

De activiteiten van VANDERLAANGROEP worden uitgevoerd door de volgende vennootschappen:

VANDERLAANGROEP B.V.
Statutair gevestigd te Zaanstad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34148069.
IBAN: NL30 FVLB 0226 7835 37 | BIC: FVLBNL22
IBAN: NL69 INGB 0000 0002 33 | BIC: INGBNL2A

VANDERLAANGROEP AUDIT B.V.
Statutair gevestigd te Zaandstad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34257983.
Geregistreerd als accountantsorganisatie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningsnummer 13000392
IBAN: NL65 FVLB 0632 8139 46 | BIC: FVLBNL22

VANDERLAANGROEP Value B.V.
Statutair gevestigd te Assendelft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34298090.
IBAN: NL09 FVLB 0225 7756 97 | BIC: FVLBNL22

Algemene voorwaarden

Via onderstaande links kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Algemene voorwaarden VANDERLAANGROEP
Algemene voorwaarden VANDERLAANGROEP AUDIT
Algemene voorwaarden VANDERLAANGROEP Value

Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst is – aanvullend op onze algemene voorwaarden – van toepassing op alle diensten.

Verwerkersovereenkomst VANDERLAANGROEP

Privacyverklaring

Via onderstaande link kunt u onze privacyverklaring lezen.

Privacyverklaring VANDERLAANGROEP

Klachtenregeling

Om de ondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn maken wij gebruik van een klachtenregeling. Via onderstaande link kunt u onze klachtenregeling lezen.

Klachtenregeling VANDERLAANGROEP

Klokkenluidersregeling

Ons kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor. Via onderstaande link kunt u onze klokkenluidersregeling lezen.

Klokkenluidersregeling VANDERLAANGROEP

Disclaimer

Deze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met VANDERLAANGROEP. De informatie op deze internetsite heeft een informatief en algemeen karakter.

De informatie op deze internetsite kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Wij raden u aan om bij onze adviseurs advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de internetsite relevant kan zijn.

Hoewel deze internetsite met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert VANDERLAANGROEP niet dat de hierop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden en bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd. Op deze website kunnen ook hyperlinks naar pagina’s van derden voorkomen. VANDERLAANGROEP is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze internetsite en/of de inhoud daarvan.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij VANDERLAANGROEP. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van VANDERLAANGROEP.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: