Nieuws

In samenwerking met onze branche organisatie SRA bieden wij onderstaand nieuws aan.

RSS SRA Nieuwsbank

 • Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden 10 december 2018
  De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto's nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?
 • Minder belasting betalen door verrekenen verlies? 7 december 2018
  Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.
 • Belastingdienst start nieuw portaal voor ondernemers 6 december 2018
  Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal voor ondernemers waar zij zelf een aantal zaken kunnen regelen. Dit portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, staat in de beginfase alleen open voor zzp'ers en eenmanszaken. In de loop van 2019 gaat het portaal open voor alle ondernemers.
 • Belgische werknemer recht op heffingskorting? 6 december 2018
  Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. 'Niet-inwoners' hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.
 • Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto? 5 december 2018
  In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto's, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?
 • Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting 5 december 2018
  Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.
 • Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde 4 december 2018
  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.
 • Fiscus in actie om foute aangifte starter 4 december 2018
  Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019.
 • Europees tolnetwerk stap dichterbij 3 december 2018
  De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen.
 • Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019 30 november 2018
  De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.
 • Top 7 Dutch Year End Tips 2018 30 november 2018
  As an entrepreneur in The Netherlands, are there any financial measures that you can still take this year that are beneficial to your company? How can you already start to plan for changes that will apply in 2019? Here are our top 7 practical tips:
 • Zakelijk schenken 29 november 2018
  In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.
 • Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw 28 november 2018
  Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.
 • Uitstel opvolger zzp-wet 28 november 2018
  Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel.
 • Tarief WBSO al omhoog in 2019 28 november 2018
  Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.
 • Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019 27 november 2018
  Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.
 • Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig? 27 november 2018
  In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.
 • Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf? 26 november 2018
  De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.
 • Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft 26 november 2018
  Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft.
 • Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen 23 november 2018
  Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Deel deze pagina

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: