Nieuws

In samenwerking met onze branche organisatie SRA bieden wij onderstaand nieuws aan.

RSS SRA Nieuwsbank

 • Let op juiste toepassing taxatiewijzer 16 augustus 2019
  Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.
 • Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek 14 augustus 2019
  Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. U kunt zelf eenvoudig nagaan of ook uw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt.
 • Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst 13 augustus 2019
  De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.
 • Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd? 12 augustus 2019
  Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe gaat u hier (juridisch) handig en verstandig mee om?
 • Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling 9 augustus 2019
  Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen 'gebruikelijk' moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad […]
 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten 8 augustus 2019
  Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.
 • Wat is kunst volgens de fiscus? 7 augustus 2019
  Op kunstvoorwerpen is het lage btw-tarief van toepassing. Maar dat geldt niet voor alle kunstvoorwerpen. En bovendien, wat is eigenlijk kunst volgens de Belastingdienst?
 • Minder griffierechten bij kleine vorderingen 6 augustus 2019
  Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een vordering tussen de € 500 en € 5.000 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 204, respectievelijk € 306 als de ondernemer een rechtspersoon is, zoals een bv.
 • Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast 5 augustus 2019
  Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast.
 • Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen 1 augustus 2019
  De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het veronderstelde rendement van 4% in de periode tot 2017 zonder veel risico niet haalbaar was, werden de ingediende bezwaren toch […]
 • Formele eisen zijn er niet voor niets! 31 juli 2019
  Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.
 • Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro 30 juli 2019
  Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.
 • Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze! 29 juli 2019
  De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.
 • 500 km zijn bepalend of auto zakelijk is 25 juli 2019
  Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.
 • Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM 23 juli 2019
  Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe testmethode voor het bepalen van de hoogte van de BPM op nieuwe auto's. Deze methode is strenger en geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot.
 • Kosten aanschaf airco aftrekbaar? 22 juli 2019
  Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan, overweegt u wellicht een airco aan te schaffen. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?
 • Heeft uw kantoor al energielabel C? 19 juli 2019
  Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of uw kantoor aan de eisen voldoet.
 • Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020 18 juli 2019
  De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.
 • Btw-tip! Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat? 16 juli 2019
  Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan.
 • Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar? 16 juli 2019
  Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar.

Deel deze pagina

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: