Nieuws

In samenwerking met onze branche organisatie SRA bieden wij onderstaand nieuws aan.

RSS SRA Nieuwsbank

 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten 22 januari 2020
  Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?
 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning 21 januari 2020
  Rechtspersonen moeten sinds dit jaar verplicht belastingaangifte doen met gebruik van e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, wat tot boze reactie van ondernemers leidt. Dit meldt de NOS.
 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die? 21 januari 2020
  Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het meest voordelig?
 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet! 20 januari 2020
  Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.
 • Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar 17 januari 2020
  De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.
 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte 16 januari 2020
  Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.
 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak 16 januari 2020
  Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.
 • De Brexit: is de no deal van tafel? 15 januari 2020
  Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per 31 januari 2020 verlaten en is de Brexit een feit. Hoe dan verder? Wat merkt […]
 • Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto 14 januari 2020
  Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende bijtelling verschuldigd.
 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS 14 januari 2020
  De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek.
 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen 13 januari 2020
  Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.
 • Drempel investeringsbedrag KIA omhoog 13 januari 2020
  Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.
 • Invoering UBO-register vertraagd 10 januari 2020
  De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer.
 • 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020 8 januari 2020
  Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij.
 • Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken? 7 januari 2020
  Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.
 • Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling 7 januari 2020
  De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?
 • Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer? 6 januari 2020
  Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000 3 januari 2020
  Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.
 • Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht 3 januari 2020
  De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen.
 • Fiscale toost op het nieuwe jaar! 2 januari 2020
  Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties aan mee. Hoe verrekent u dit fiscaal?

Deel deze pagina

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: