Nieuws

In samenwerking met onze branche organisatie SRA bieden wij onderstaand nieuws aan.

RSS SRA Nieuwsbank

 • Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart 24 juni 2019
  De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaart moet in 2050 70% minder zijn. De scheepvaartsector en het Rijk hebben hiervoor een akkoord gesloten.
 • Declare your Global Income 24 juni 2019
  The Dutch Tax Authorities have sent the forms on which you must declare your global income. Your global income is your income in the Netherlands and from all other countries combined. You are required to provide this information.
 • Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien 21 juni 2019
  Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die met het opfokken gemoeid is, zo nodig kan worden herzien. Dit besliste de Hoge Raad in een recent arrest.
 • Positie werknemers bij doorstart verbeterd 21 juni 2019
  De positie van werknemers wordt bij een doorstart van het bedrijf waar zij werken op termijn verbeterd. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers na een doorstart in beginsel ongewijzigd blijven.
 • Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen 19 juni 2019
  De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd.
 • Straks minder lang betalen voor uw ex? 18 juni 2019
  Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar.
 • Wijziging bijstand zelfstandigen 18 juni 2019
  De bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers (Bbz) wordt vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. Doel van de wijzigingen is het vereenvoudigen van de regeling voor de bijstandsontvanger en de gemeente.
 • Extra geld voor start-ups en scale-ups 17 juni 2019
  Het kabinet gaat € 65 miljoen investeren in de verbetering van het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups. Zij worden met name geholpen op het gebied van financiering en personeel.
 • Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel 17 juni 2019
  Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van afgelopen vrijdag 14 juni.
 • Geef uw wereldinkomen op 14 juni 2019
  De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Uw wereldinkomen is uw gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. U bent verplicht deze gegevens door te geven.
 • Bijbaantje? Gunstige regeling scholier! 13 juni 2019
  De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.
 • Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020 13 juni 2019
  De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.
 • Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen 12 juni 2019
  Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het geld niet (meer) tot het zakelijk vermogen. Oninbare vorderingen zijn dan ook vrijwel nooit aftrekbaar van de ondernemingswinst.
 • Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen 12 juni 2019
  Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Tijdelijk contract met een concurrentiebeding? 11 juni 2019
  Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?
 • Nieuw keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten 11 juni 2019
  Land- en tuinbouwers die tijdelijk arbeidsmigranten inhuren, hebben vanaf nu een eigen keurmerk voor de huisvesting van hun personeel. Vanaf september 2020 moeten alle ondernemers in de agrarische sector die buitenlandse werknemers onderdak bieden en de huisvestingskosten op het loon willen inhouden, gecertificeerd zijn.
 • Geen vrijstelling voor reserve VvE 7 juni 2019
  Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.
 • Automotive worstelt met marges 7 juni 2019
  Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van bijna 10%.
 • Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni 6 juni 2019
  Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.
 • Wel of niet sparen in de bv? 6 juni 2019
  Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Deel deze pagina

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: