Verkopen van een onderneming

Bent u van plan om uw onderneming te verkopen? Het verkoopproces is een complex en veelal emotioneel proces waarbij u de hulp en advies kunt inschakelen van een overnamespecialist.

Bij de verkoop gaat het niet alleen om het realiseren van een goede prijs. Veel ondernemers hechten ook waarde aan de continuïteit van de onderneming en het behouden van de werkgelegenheid. Hier dient de juist balans in gevonden te worden. Wij voeren de onderhandelingen met een strategische koper, een investeerder, een startende ondernemer die de onderneming wil overnemen (Management Buy-in) of een medewerker uit de eigen onderneming (Management Buy-out) die de onderneming wil overnemen.

Wij begeleiden u in iedere fase van dit verkoopproces en voeren hierbij de onderhandelingen met de koper. Onze economische, financiële, juridische en fiscale adviseurs zullen u hierbij actief begeleiden.

Fases

Aan de hand van de door u verstrekte informatie krijgen wij een beeld van de onderneming dat wij nodig hebben voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden in de volgende fases. Wanneer dient de transactie afgerond te zijn? Of het nu gaat om een strategische keuze om een onderneming te verkopen, ieder traject heeft zijn specifieke eigenschappen waarbij wij samen met u een invulling willen geven.

Aan de hand van de verkregen (financiële) informatie met behulp van marktgegevens gaan wij een waardering maken. Met analyse van de historische gegevens en op basis van prognoses, bepalen wij een indicatieve waarde van de onderneming. Op basis van deze waardering gaan wij een prijs bepalen voor de verkoop van uw onderneming.

Voor de verkoop van een onderneming stellen wij een informatiememorandum op. Dit memorandum wordt pas naar geïnteresseerde partijen verzonden, nadat wij een getekende geheimhoudingsverklaring van de kandidaat koper hebben ontvangen.

Aan de hand van ons netwerk en een marktpartijenverkenning stellen wij een ‘longlist’ van kandidaat kopers op. Uit deze ‘longlist’ maken wij in overleg met u een ‘shortlist’ samen die wij gaan benaderen. Ook kunnen wij overnamekandidaten benaderen via ons netwerk en via databases. Uit deze aanmeldingen selecteren wij kandidaat kopers die wij gaan benaderen.

Kandidaat kopers die interesse tonen na het doornemen van het informatiememorandum worden door ons benaderd voor een kennismakingsgesprek.

Na het kennismakingsgesprek met de kandidaat kopers worden de geschikte kandidaten uitgenodigd voor een gesprek om een indicatief bod uit te brengen. Dit bod bestaat naast de prijs ook uit randvoorwaarden. Samen met de uitkomsten van dit gesprek wordt de meest geschikte partij geselecteerd. Met deze partij wordt op basis van exclusiviteit verder onderhandeld.

Als op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en uitkomsten van de onderhandelingen, worden de afspraken samen met de kopende partij vastgelegd in een intentieverklaring. Deze intentieverklaring, die veelal gemaakt wordt met bepaalde voorbehouden, vermindert de kans op misverstanden in het verdere proces.

Door de koper en de adviseur zal een boekenonderzoek worden uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie. Wij zullen dit onderzoek met onze expertise begeleiden.

De uitkomsten uit het due diligence onderzoek kunnen aanleiding geven tot het voeren van onderhandelingen om tot een uiteindelijke transactie te komen. Deze onderhandelingen kunnen leiden tot het aanpassen van overnamevoorwaarden. Dit kunnen naast de overnameprijs ook garantiestellingen zijn.

Na de afsluitende onderhandelingen stellen wij samen met de koper het overnamecontract op. Het vertrekpunt van deze overeenkomst is de intentieverklaring die wordt aangevuld met nader afgesproken voorwaarden tijdens de afsluitende onderhandelingen.

Heeft u nog vragen?