Financieringsaanvraag

Financieringsaanvraag

Voor de overname van een onderneming zal een kredietverstrekker een financiële analyse nodig achten om een financiering te verstrekken. De financiële analyse bestaat uit een investeringsbegroting, een balansprognose voor de komende vijf tot tien jaar, een winst-en-verliesrekening en een liquiditeitsbegroting voor de komende jaren.

Om de financiering te realiseren zullen wij samen met u de kredietbehoefte in kaart brengen en zullen wij partijen uit ons netwerk benaderen met de specifieke financieringsvraag. Naast de bekende bankfinancieringen en kredietfaciliteiten kan ook gedacht worden aan een financiering uit het eigen netwerk (familie en vrienden), crowdfunding, participatiemaatschappijen, investeerders en leasing. Wij staan u terzijde bij de onderhandelingen over de voorwaarden, beoordelen de verschillende offertes, overeenkomsten, zekerheidsakten en begeleiden u tot en met de ondertekening van de offerte.

Heeft u nog vragen?