Keuze rechtsvorm van onderneming

Voor de keuze van een onderneming moet gebruik worden gemaakt van een bepaalde rechtsvorm. De rechtsvorm die u voor uw onderneming kiest is bepalend voor zaken als fiscale behandeling en aansprakelijkheid. Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 1. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, bij deze rechtsvorm wordt uw winst aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting en bent u met uw hele privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de onderneming:
  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (V.O.F.)
  • Commanditaire vennootschap (C.V.)
  • Maatschap
 2. Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, bij deze rechtsvorm wordt uw winst aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting en bent u aansprakelijk voor het bedrag dat u heeft geïnvesteerd (het eigen vermogen) in de onderneming.
  • Besloten vennootschap (B.V.)
  • Naamloze vennootschap (N.V.)
  • Stichting
  • Vereniging

Welke ondernemingsvorm u ook kiest, VANDERLAANGROEP kan u coachen met de oprichting van uw onderneming, zodat u geen valse start maakt.

U gaat alleen ondernemen

Gaat u alleen ondernemen, dan kunt u kiezen uit de eenmanszaak, besloten vennootschap en naamloze vennootschap.

Eenmanszaak

De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak, welke later nog kan worden omgezet in een besloten vennootschap. De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigenaftrek, investeringaftrek en MKB-winstvrijstellingen. Bent u starter dan kun u in 5 jaar tijd, 3 keer gebruik maken van de startersaftrek en willekeurige afschrijvingen. Om gebruik te maken van deze regelingen moet u voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Het is verstandig om de gemaakte uren voor uw onderneming te registreren, omdat u dit moet kunnen aantonen.

Besloten vennootschap (B.V.)

De oprichting van een B.V. geschiedt door een notariële oprichtingsakte, uitgifte van aandelen en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Aandelen kunnen recht geven op dividend en/of stemrecht vertegenwoordigen. De verplichte storting van tenminste € 18.000 minimumkapitaal is met ingang van 1 oktober 2012 vervallen.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u in loondienst van de B.V., zodat u salaris ontvangt na inhouding van loonheffing. Uw winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting, hierdoor is er geen gebruik mogelijk van verschillende regelingen (op de investeringsaftrek na) zoals bij de eenmanszaak. Gaat u de behaalde winst naar privé overhalen, dan moet u hierover dividendbelasting betalen en aangifte dividendbelasting doen. Fiscaal is de B.V. aantrekkelijk als u (verwacht) hoge winsten te gaan behalen.
Bij de B.V. is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeheer en/of malversaties kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Naamloze vennootschap (N.V.)

De N.V. is vergelijkbaar met de B.V. met het verschil dat de minimale kapitaalsvereiste € 45.000 is en de aandelen vrij verhandelbaar zijn.

U gaat samen ondernemen

Gaat u met anderen ondernemen dan kunt u kiezen uit de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting en vereniging. Bij samenwerking is het wel verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

Vennootschap onder firma (V.O.F.)

De meeste ondernemers die gaan samenwerken starten met een V.O.F., welke later nog kan worden omgezet in een besloten vennootschap. U handelt samen onder gemeenschappelijke naam. De oprichting van een V.O.F. is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigenaftrek, investeringaftrek en MKB-winstvrijstellingen. Bent u starter dan kun u in 5 jaar tijd, 3 keer gebruik maken van de startersaftrek en willekeurige afschrijvingen. Om gebruik te maken van deze regelingen moet u voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Het is verstandig om de gemaakte uren voor uw onderneming te registreren, omdat u dit moet kunnen aantonen.

Commanditaire vennootschap (C.V.)

De C.V. is vergelijkbaar met de V.O.F. met het verschil dat een stille vennoot aanwezig is. Deze brengt alleen kapitaal in, treedt niet naar buiten en neemt geen beslissingen over de bedrijfsvoering. De aansprakelijkheid van deze stille vennoot is beperkt tot het bedrag welke hij/zij heeft ingebracht.

Maatschap

Bij een maatschap wordt geen bedrijf, maar een beroep uitgeoefend. Deze vorm is populair bij vrije beroepsoefenaars zoals bijvoorbeeld artsen en advocaten. De oprichting van een maatschap is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, zoals zelfstandigenaftrek, investeringaftrek en MKB-winstvrijstellingen. Bent u starter dan kun u in 5 jaar tijd, 3 keer gebruik maken van de startersaftrek en willekeurige afschrijvingen. Om gebruik te maken van deze regelingen moet u voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Het is verstandig om de gemaakte uren voor uw onderneming te registreren, omdat u dit moet kunnen aantonen.

Stichting

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. De oprichting geschiedt met notariële akten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De behaalde winst mag niet worden uitgekeerd aan de oprichters en bestuurders, maar moet gebruikt worden voor het doel van de stichting.
Uw winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting, als de stichting gedreven wordt met het oogmerk winst te behalen en deze in concurrentie treedt met derden. In de vennootschapsbelasting is geen gebruik mogelijk van verschillende regelingen (op de investeringsaftrek na) zoals bij de eenmanszaak.
Bij de stichting is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeheer kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld.

Vereniging

Een vereniging is vergelijkbaar met een stichting, met het verschil dat het een verzameling mensen betreft voor een bepaald doel. Een vereniging heeft leden.
Een vereniging kan zonder notariële akte worden opgericht, maar heeft dan beperkte bevoegdheden, o.a. dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Klik hier voor schematisch overzicht rechtsvormen

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: