Waardebepaling

Aan de hand van de jaarrekeningen over de afgelopen jaren en de begroting voor de komende jaren stellen wij een indicatieve waardering op, dat de economische waarde aangeeft van het bedrijf. Deze indicatieve waardering dient als onderbouwing voor de uiteindelijk te betalen prijs en is een vertrekpunt voor de verdere onderhandelingen.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: