Financieringsaanvraag

Voor de overname van een bedrijf  zal een kredietverstrekker een financiele analyse nodig achten om een financiering te verstrekken. De financiele analyse bestaat uit een investeringsbegroting, een balansprognose voor de komende vijf tot tien jaar, een winst-en-verliesrekening voor de komende jaren en een liquiditeitsbegroting voor deze komende jaren.

Om de financiering te realiseren zullen wij samen met u de kredietbehoefte in kaart brengen en zullen wij partijen uit ons netwerk benaderen met de specifieke financieringsvraag. Naast de bekende bankfinancieringen en kredietfaciliteiten kan ook gedacht worden aan een financiering uit het eigen netwerk (familie en vrienden), crowdfunding, participatiemaatschappijen, investeerders en leasing. Wij staan u terzijde bij de onderhandelingen over de voorwaarden en wij beoordelen de verschillende offertes, overeenkomsten, zekerheidsakten en wij begeleiden u tot en met de ondertekening van de offerte.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: