Einde jubelton

Gedurende een aantal jaren was het mogelijk om €100.000 (€106.671 in 2022) belastingvrij te schenken ten behoeve van de eigen woning. Degene die de schenking ontvangt of de partner moest tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Met ingang van 2023 is deze mogelijkheid ingeperkt en met ingang van 2024 is het schenken van de jubelton niet meer mogelijk.

Wat kan er nog wel in 2023?
Indien er nog niet eerder een beroep is gedaan op de schenkingsvrijstelling eigen woning dan bedraagt de vrijstelling nog €28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. Dit betekent dat de jubelton voor ouders en kinderen feitelijk al is afgeschaft, het is namelijk niet toegestaan om zowel een beroep te doen op de schenkingsvrijstelling eigen woning als op de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen.

De schenking moet in 2023 volledig zijn uitbetaald en het bedrag moet uiterlijk in 2025 besteed zijn.

Wat als er in 2021 of 2022 al een beroep op de schenkingsvrijstelling eigen woning is gedaan, maar het bedrag is nog niet volledig betaald of besteed?
Al er in 2021 een beroep is gedaan op de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan is het nog mogelijk om de schenking aan te vullen tot het maximum dat vrijgesteld was in 2021. De ontvanger van de schenking heeft tot en met 2023 de tijd om de schenking te besteden. Dit geldt ook voor de schenkingen die in 2022 en 2023 zijn uitbetaald.

Als er in 2022 een beroep is gedaan op de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan is het nog mogelijk om de schenking aan te vullen tot het maximum dat vrijgesteld was in 2022. De ontvanger van de schenking heeft tot en met 2024 de tijd om de schenking te besteden. Dit geldt ook voor de schenkingen die in 2023 zijn uitbetaald.

Toegestane bestedingsdoelen
De schenkingsvrijstelling eigen woning is alleen van toepassing als de schenking ook besteed wordt aan de eigen woning. Dit kan op de volgende manieren:

  • het schenken van een eigen woning, de ontvanger moet daadwerkelijk gaan wonen in de deze woning;
  • het schenken van een bedrag waarvoor de ontvanger een woning koopt en daar ook in gaat wonen;
  • het schenken van een bedrag waarmee afgelost wordt op de hypotheek eigen woning, of waarmee de restschuld na verkoop van de eigen woning afbetaald wordt;
  • het schenken van een bedrag waarmee de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking te de eigen woning afgekocht worden;
  • het schenken van een bedrag waarmee kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning betaald worden.

Geschonken bedragen moeten door de schenker ook daadwerkelijk betaald worden.

Om schenkbelasting te voorkomen, is het verstandig om in de schenkingsovereenkomst vast te leggen dat de schenking ontbonden wordt als de schenking niet op tijd is besteed aan de eigen woning.  De ontvanger zal dan na afloop van de termijn waarbinnen de schenking besteed moet zijn aan de eigen woning de schenking terug moeten betalen.

Wilt u weten wat u nog kunt schenken in 2023? Neem contact op met één van onze coaches voor advies.

Deel dit artikel