Accountantsverklaring

Accountantsverklaring bij de jaarrekening

De jaarrekening wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld, het is onze verantwoordelijkheid om hierbij een verklaring af te geven. Wij kunnen de volgende verklaringen afgeven:

  • Samenstellingsverklaring
  • Beoordelingsverklaring
  • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Samenstellingsverklaring

Bij een samenstellingsverklaring geven wij aan dat de jaarrekening is samengesteld in overeenstemming van Nederlands recht. Bij de werkzaamheden voor het afgeven van een samenstellingsverklaring doen we geen werkzaamheden zoals die voor de uitvoering van de beoordelingsverklaring en controleverklaring van de onafhankelijke accountant van toepassing zijn. Er wordt geen zekerheid verstrekt omtrent de jaarrekening.

Beoordelingsverklaring

Bij een beoordelingsverklaring geven wij aan dat, na de door ons uitgevoerde beoordelingswerkzaamheden, niets is geconstateerd dat het getrouwe beeld van de jaarrekening in twijfel trekt. Echter, doordat wij de werking van de administratieve organisatie niet hebben getoetst, kunnen onjuistheden die bij het tot stand komen van de informatie ontstaan zijn onopgemerkt blijven. Er wordt een beperkte zekerheid gegeven omtrent de jaarrekening.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bij een “controleverklaring van de onafhankelijke accountant” geven wij aan dat, na de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat over een (boek)jaar.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant is verplicht voor middelgrote en grote ondernemingen. Criteria hiervoor is dat in een periode van 2 jaar voldaan is aan 2 van de 3 onderstaande eisen:

  • uw omzet is meer dan € 12.000.000
  • uw balanstotaal is meer dan € 6.000.000
  • u meer dan 50 werknemers in dienst heeft.

De werkzaamheden voor deze verklaring worden gedaan door VANDERLAANGROEP AUDIT B.V. Bij kleine ondernemingen kunnen wij een beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring afgeven.

Overige verklaringen

Naast verklaring bij de jaarrekening, kunnen wij ook andere verklaringen afgeven bij financiële gegevens. Dit kunnen onder andere zijn:

  1. Verklaringen verzekerd belang
  2. Verklaringen bij inlening van personeel

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: