Stappenplan voor uw zieke werknemer

Is uw werknemer tijd ziek? Weet dan goed wat u moet doen gedurende het re-integratieproces. Dit is zeker van belang wanneer de ziekte van uw werknemer langere tijd lijkt te gaan duren. Ieder ziektegeval is uniek, maar in grote lijnen zorgt u in ieder geval dat u de volgende stappen neemt. Welke stappen zijn van […]

Rechter dwingt inspecteur tot beslissing op bezwaar

Als u met de belastinginspecteur van mening verschilt, kunt u bezwaar maken tegen zijn beslissing. Uw zaak wordt dan nogmaals beoordeeld, waarna u verneemt of uw bezwaar al dan niet wordt toegekend. Maar wat nu als de inspecteur niet op uw bezwaar reageert? Ingebrekestelling Als u tegen een beslissing van de inspecteur in bezwaar wilt […]

Kamer wil invoering ‘planbatenheffing’

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van de invoering van een zogenaamde planbatenheffing. Door de invoering ervan wordt de woningbouw bevorderd, zo is de redenering. Planbatenheffing Een planbatenheffing is een belastingheffing op de waardestijging van grond als gevolg van een gewijzigde bestemming. Een dergelijke wijziging is met name lucratief als het hierdoor mogelijk […]