Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

De groottecriteria die bepalen of uw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad is akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Drempelbedragen De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en […]

Advieswijzer Aandachtspunten verzuim

Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen […]

Het gebruikelijk loon in 2024

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt in 2024 uit op € 56.000. Dit is een behoorlijke stijging want in 2023 was dit standaardbedrag nog € 51.000. Als dga moet u een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u verricht voor uw bv. Om dit gebruikelijk loon te […]