2. Wet DBA gaat op de schop
(update special lonen 2018)

Publicatiedatum 3 juli 2018

Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor te veel onzekerheid en onrust onder ZZP’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er, naar verwachting per 2020, een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte ZZP’ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Intussen worden de handhavingsmogelijkheden van de Belastingdienst per 1 juli 2018 wel uitgebreid. Was tot 1 juli alleen sprake van handhaving bij fraude, opzet en zwendel, na 1 juli zal ook gehandhaafd worden in andere gevallen waarbij evidente schijnzelfstandigheid ontstaat of blijft voortbestaan. Ook wanneer dit niet plaatsvindt in het kader van fraude, opzet of zwendel.

2.1    Van DBA naar nieuwe wet
Het nieuwe kabinet heeft het plan voor een nieuwe ‘zzp-wet’ aangekondigd in het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord. Het plan moet dus nog verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. De hoofdlijnen zijn al wel bekend. Het kabinet heeft drie categorieën van ZZP’ers voor ogen:

  • De zelfstandige die werkt tegen een laag tarief in combinatie met een overeenkomst van langer dan drie maanden dan wel in combinatie met het verrichten van reguliere werkzaamheden. In dat geval is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Een laag tarief zal ergens liggen tussen de
    € 15 en € 18 per uur.
  • De zelfstandige die werkt tegen een hoog tarief van meer dan € 75 per uur in combinatie met een overeenkomst korter dan één jaar dan wel in combinatie met het niet verrichten van reguliere werkzaamheden. Het kabinet biedt in dit geval een opt-out. De ZZP’er en zijn opdrachtgever komen dan met elkaar overeen dat geen loonheffingen worden ingehouden.
  • De zelfstandige die boven het lage uurtarief zit. Het kabinet wil hiervoor een ‘opdrachtgeversverklaring’ invoeren. Voor die verklaring moet de opdrachtgever een aantal duidelijke vragen beantwoorden over de arbeidsrelatie met de ZZP’er. Als daaruit komt dat geen sprake is van een dienstverband, dan heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies hoeft in te houden en af te dragen. Uiteraard moeten de vragen dan wel naar waarheid zijn beantwoord.

Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de nieuwe plannen:

Tarief Zzp Werknemer
€ 15 – € 18 ›        geen reguliere activiteiten ›        langer dan 3 maanden
> € 18 OPDRACHTGEVERSVERKLARING
> € 75

(mogelijkheid tot opt-out)

›        maximaal 1 jaar ›        geen reguliere bedrijfsactiviteiten

In februari 2018 heeft de staatssecretaris aangegeven dat beoogd wordt nog in 2018 een wetsvoorstel in te dienen over dit onderwerp, zodat inwerkingtreding van de nieuwe wet per 2020 haalbaar wordt.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Share this Post