Vanaf 1 januari 2020 5% premie besparen? Neem dan nu maatregelen voor de WAB

Vanaf 1 januari 2020 5% premie besparen? Neem dan nu maatregelen voor de WAB

Op 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Een aantal zaken omtrent onder meer het arbeidsrecht zullen dan veranderen. De WAB is gericht op het herstel van de balans tussen vast en flexibel werk. Onderstaand geven wij beknopt weer wat de wijzigingen zijn.

Ontslag
Het wordt makkelijker om werknemers via de kantonrechter te ontslaan. Er komt een cumulatiegrond. Dit houdt in dat meerdere ontslaggronden, die ieder voor zich niet voldoende voldragen zijn, gecombineerd kunnen worden, waardoor het voor de rechter toch mogelijk wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wanneer de cumulatiegrond de reden voor het ontslag is, kan de rechter bepalen dat de werkgever naast de transitievergoeding nog een aanvullende vergoeding ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding verschuldigd is.

Oproepkrachten
Oproepkrachten die 12 maanden in dienst zijn, moeten uiterlijk in de 13de maand van hun werkgever een aanbod krijgen voor een vast aantal arbeidsuren gerelateerd aan de gemiddelde arbeidsomvang van de verloonde uren in de 12 maanden daarvoor. Het gaat om verloonde uren, dus ook ziekte-uren en vakantie-uren tellen mee.

Payrollers
Werknemers die ingehuurd worden via een bedrijf dat payrollers uitleent, krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies. De inhurende werkgever (inlener) moet het uitlenende payrollbedrijf informeren over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn.

WW-premie
De hoogte van verschuldigde WW-premie is vanaf 2020 afhankelijk van de contractvorm (vast of flexibel). De premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract is 5% hoger dan die voor een werknemer met een vast contract.

Transitievergoeding
Vanaf 2020 is de transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag aan de werknemer verschuldigd, wanneer het dienstverband op initiatief van of door toedoen van de werkgever eindigt. Ook het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst valt hieronder. Dus vanaf 2020 zal ook een werknemer die in de proeftijd ontslagen wordt, recht op hebben op een transitievergoeding. De verhoogde opbouw na tien dienstjaren komt te vervallen.

Graag helpen wij met maatregelen die u nu kunt treffen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vindt onze checklist en Schema WAB

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust aan onze beloningsadviseur
Marjolijn Veldstra-Hoogland RPP

T 075 6874959 | M 06 47116179
E m.veldstra@vanderlaangroep.nl

Deel dit bericht via