Subsidies en afdrachtverminderingen

Voor enkele werknemers kunt u aanspraak maken op een loonkostensubsidie, premiekorting
of een afdrachtvermindering. Hierdoor verlaagt u uw loonkosten.

Mobiliteitsbonus is er voor werknemers van 56 jaar en heeft betrekking op personen die nu een uitkering hebben en moeilijk aan het werk kunnen komen.

Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken van een vermindering van de loonbelasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U hoeft dan minder loonbelasting en premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek.
U kunt recht hebben op de volgende afdrachtverminderingen:

  • afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
  • afdrachtvermindering zeevaart

Daarnaast kunt u recht hebben op subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidieregeling is in plaats gekomen van de afdrachtvermindering onderwijs.

Onze beloningsadviseurs kunnen samen met u nagaan of u gebruik kunt maken van deze subsidies en afdrachtverminderingen.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: