Opstellen en beoordelen bedrijfsreglementen

Naast een arbeidsovereenkomst kunt u gebruik maken van een bedrijfsreglement. In een bedrijfsreglement worden de secundaire arbeidsvoorwaarden beschreven als aanvulling op de cao en de arbeidsovereenkomst. Het opstellen en beoordelen van een bedrijfsreglement is een belangrijk onderdeel van uw personeelszaken.

Het bedrijfsreglement maakt duidelijk waar alle medewerkers zich aan moeten houden. Alles wat hierbij niet is opgenomen in andere overeenkomsten, staat in een bedrijfsreglement. Denk aan:

  • Op welke feestdagen de onderneming gesloten is.
  • Sancties bij overtreden van de regels.
  • Ziekteverzuimbeleid.
  • Leaseautobeleid.
  • Geheimhoudingsplicht.
  • Kledingregels.
  • Gebruik mobiele telefoon tijdens werktijd.

Een bedrijfsreglement kan ook nuttig zijn waar het gaat om de veiligheid van medewerkers en de daarmee samenhangende risico’s met betrekking tot ziekte of bedrijfsongevallen.

Onze oplossing

Wij stellen voor u een bedrijfsreglement op in uw eigen huisstijl. Hierbij kijken wij naar de wet- en regelgeving, maar ook naar fiscale voordelen.

Wilt u uw conceptbedrijfsreglement of bestaande overeenkomsten laten beoordelen? Wij doen dat graag voor u. Wij geven aan welke (juridische) valkuilen in het reglement zitten en welke fiscale verbeterpunten er zijn.

Heeft u nog vragen?

Vraag het één van onze coaches.

Vraag het een coach

VANDERLAANGROEP is aangesloten bij: