Opstellen/beoordelen bedrijfsreglementen

Naast een arbeidsovereenkomst kunt u gebruik maken van een bedrijfreglement. Een bedrijfsreglement hanteert de secundaire arbeidsvoorwaarden en is daarmee een aanvulling op de CAO en de arbeidsovereenkomst. Het maakt duidelijk waaraan iedereen zich moet houden. Alles wat dus geldt voor alle werknemers maar niet in andere overeenkomsten zijn opgenomen staan in een bedrijfsreglement. Dit kan onder andere zijn:

  • Welke feestdagen de onderneming gesloten is
  • Sancties bij overtreden van de regels
  • Ziekteverzuimbeleid
  • Leaseautobeleid
  • Geheimhoudingsplicht
  • Kledingregels
  • Gebruik mobiele telefoon/internet tijdens werktijd

Een bedrijfsreglement is nuttig met het oog op de veiligheid van medewerkers en de daarmee samenhangende risico’s m.b.t. ziekte en erger, bedrijfsongevallen.
Via de rechtbank kan een bedrijfsreglement afdwingbaar worden gemaakt voor alle werknemers.

Onze beloningsadviseurs kunnen het bedrijfreglement voor u opstellen of de door u opgestelde bedrijfsreglement beoordelen.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: