Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten

Na verschillende gesprekken heeft u de geschikte kandidaat gevonden voor uw vacature. U en uw nieuwe werknemer zijn enthousiast en nu komt het moment om de afspraken vast te leggen. Dat doet u in de arbeidsovereenkomst. Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten is een belangrijk onderdeel van uw personeelszaken.

In de arbeidsovereenkomst legt u onder andere de volgende zaken vast:

  • Looptijd van het contract (bepaalde of onbepaalde tijd).
  • Proeftijd.
  • Salaris.
  • Pensioenregeling.
  • Kostenvergoeding.
  • Geheimhouding.
  • Concurrentiebeding.
  • Relatiebeding.
  • Opzegtermijn.

Sommige afspraken zijn pas rechtsgeldig, wanneer u deze vastlegt in de arbeidsovereenkomst. Ook fiscaal heeft u alleen voordeel als deze zijn vastgelegd. Daarnaast wilt u ook juridisch sterk staan mocht er onverhoopt iets misgaan. Het is belangrijk om afspraken duidelijk vast te leggen, zodat achteraf geen discussie ontstaat.

Onze oplossing

Wij stellen voor u een arbeidsovereenkomst op in uw eigen huisstijl. Hierbij kijken wij naar de wet- en regelgeving, maar ook naar fiscale voordelen.

Wilt u uw conceptarbeidsovereenkomst of bestaande overeenkomsten laten beoordelen? Wij doen dat graag voor u. Wij geven aan welke (juridische) valkuilen in de arbeidsovereenkomst zitten en welke fiscale verbeterpunten er zijn.

Heeft u nog vragen?

Vraag het één van onze coaches.

Vraag het een coach

VANDERLAANGROEP is aangesloten bij: