Sponsoring

Als u vakkundige coach hechten wij veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en tonen wij betrokkenheid door het sponsoren van verschillende stichtingen en verenigingen. Onze sponsoring bestaat o.a. uit donaties, advertenties en ondersteuning op administratief en fiscaal gebied.

Sportverenigingen

VANDERLAANGROEP draagt (lokale) sportverenigingen een warm hart toe. Lees hier meer.

Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 (A.R.G. 1940-1945)
Sponsoring

Deze stichting geeft  informatie over de luchtoorlog 1940-1945, in het bijzonder over de inzet van de mensen van de luchtmacht in die periode.  Daarmee wil de stichting tevens de nagedachtenis in stand houden van hen die daarbij om het leven kwamen, onder wie de burgerslachtoffers. VANDERLAANGROEP verzorgt de accountantsverklaring voor de stichting. Lees meer

Stichting De Appelboom
appelboom

Deze stichting is in het leven geroepen om de totstandkoming van bijzondere voorzieningen te steunen, welke anders niet realiseerbaar zouden zijn. VANDERLAANGROEP heeft een speeltoestel geschonken.

Stichting Floja Malawi

Deze stichting biedt onderwijs aan 80 kinderen in Malawi tussen de 3 en 7 jaar. De kinderen kunnen onbezorgd spelen en ze krijgen medische zorg waar nodig.
Door 15 betrokken en zorgvuldig geselecteerde Malawiaanse medewerkers wordt deze foundation gerund. Door de verantwoordelijkheid te delegeren en het (onder minimaal toezicht) zelfstandig laten functioneren van deze medewerkers, verdienen ze een eerlijk salaris en wordt gezorgd voor aansluiting op de culturele gewoonten van de bevolking. Door deze kleinschalige aanpak ontstaan lokale initiatieven, die de samenleving en economie in het Noorden van Malawi stuwen.
VANDERLAANGROEP ondersteund deze stichting met de administratieve werkzaamheden. Lees meer.

Stichting paardrijden voor gehandicapten De Blijde Ruiters

De blijde ruiters

Deze stichting heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van paardrijden voor mensen met een handicap. VANDERLAANGROEP verzorgt de loonadministratie voor de stichting. Lees meer

Stichting IJsselmeerronde Assendelft
sponsoring_clip_image016

Iedere Hemelvaartsdag wordt er op woensdag nacht om 1.00 uur vertrokken vanuit het Wapen van Assendelft om ca. 360 km om het IJsselmeer te gaan fietsen. De VANDERLAANGROEP sponsort dit evenement. Lees meer

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (STONAS)
sponsoring_clip_image020

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (STONAS) is bij velen bekend door de veiling die iedere 2 jaar wordt georganiseerd. Met de inkomsten van de veiling en donaties steunt STONAS diverse projecten in ontwikkelingslanden. Lees hier meer over Stonas.

Stichting Topsport Zaanstad
Topsport-Zaanstad

Stichting Topsport Zaanstad heeft zich ten doel heeft gesteld het topsportklimaat in Zaanstad te versterken. Een van de kerntaken van deze stichting is het ondersteunen van talenten, topsporters en topsportverenigingen in de regio. Daartoe worden samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende Partners in Zaanstad. VANDERLAANGROEP ondersteund deze stichting met de administratieve werkzaamheden. Lees meer

Stichting [Z]aan de Wandel

Zaan_de_wandel

[Z]aan de Wandel is een jaarlijks wandelevenement in de Zaanstreek. Met dit evenement wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor onderzoek voor genezing van borstkanker. VANDERLAANGROEP ondersteund deze stichting met de administratieve werkzaamheden. Lees meer

Theatergroep Assendelft
ATG_LOGO_

Dit theatergroep houdt zich bezig met de hedendaagse vorm van theater als ook het traditionele toneelspel. Hiertoe hebben ze door het jaar heen verschillende projecten en daaruit voortkomende voorstellingen. Lees hier meer over theatergroep Assendelft.

Tour de Waard
sponsoring_clip_image026

VANDERLAANGROEP sponsort de jaarlijkse wielerronde van Heerhugowaard, de Tour de Waard. Lees meer

Festina Lente

Een buitengewoon gemoedelijk verzorgingshuis in een dorpse omgeving. Dat is Evean Festina Lente. Het is een algemeen verzorgingshuis, dus niet gebonden aan een geloofsrichting of levensovertuiging. VANDERLAANGROEP heeft een bijdrage geleverd voor de jaarlijkse bazaardag. Lees meer

Pinkenveiling Odulphusparochie Assendelft

Jaarlijkse pinkenveiling op de kermis van Assendelft. De opbrengst komt ten goede aan de monumentale St. Odulphuskerk te Assendelft. Lees hier meer.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: