Met ingang van 2021 vinden er behoorlijke tariefswijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Hierdoor kan het gebeuren dat u bij aankoop van een pand goedkoper of duurder uit bent.

Het opkopen van woonruimte door beleggers in de grote steden is een doorn in het oog van de overheid. Hierdoor komt de toch al overspannen woningmarkt nog verder onder druk te staan. Om beleggers te ontmoedigen, is met ingang van 2021 de overdrachtsbelasting flink verhoogd.

Daarentegen wil de overheid de starters op de woningmarkt tegemoetkomen met een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Tot en met 2020 golden er twee tarieven. 2% bij de aankoop van een woning en 6% bij de aankoop van andersoortig gebouw, zoals een bedrijfspand of opslagruimte.

Vanaf 2021 kent de overdrachtsbelasting het algemene tarief van 8% en het verlaagde tarief van 2% voor woningen die de koper (natuurlijke persoon) als hoofdverblijf gaat gebruiken (eigen woning) en waarbij de koper dit voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart met behulp van een door de Belastingdienst verstrekt standaardformulier. Dit formulier moet voor de levering aan de notaris worden gegeven, die het bij de akte voegt. Het tarief van 2% is ook van toepassing op aanhorigheden (garage, schuur of land), die gelijktijdig met de eigen woning worden gekocht. Als de aanhorigheden op een later tijdstip worden gekocht, dan geldt daarvoor het algemene tarief van 8%.

Verder is er sinds 1 januari 2021 sprake van een startersvrijstelling voor een woning (inclusief gelijktijdig verkregen aanhorigheden), mits:

  • de koper een natuurlijk persoon is en 18 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar;
  • de koper de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken (eigen woning) en de starterwoning niet eerder heeft toegepast én dat voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart met behulp van het door de Belastingdienst verstrekte standaardformulier; én
  • vanaf 1 april 2021: de totale waarde van de woning (inclusief de aanhorigheden) niet boven de € 400.000 komt.

Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden dan geldt er een tarief van 0%.

Koopt u een woning niet voor uzelf, maar voor een kind of ter belegging, dan gelden de tarieven van 0% en 2% niet. In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe hoge tarief van 8%. Hetzelfde geldt ook bij aankoop van een andersoortig pand, zoals een bedrijfspand of opslagruimte.