Als uw inkomen aanzienlijk is gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor de noodzakelijke kosten als woonlasten niet meer betalen, dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Deze regeling is vanaf 1 maart 2021 in meerdere gemeenten opengesteld. TONK is bedoeld voor ondernemers, zzp’ers, werknemers en werkzoekenden. Het is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, aflossing van de hypotheek, hypotheekrente, servicekosten, gemeentelijke belastingen en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. De focus ligt op de woonlasten, omdat dit de grootste kostenpost is in een huishouden. Maar ook een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten is niet uitgesloten.

De TONK vraagt u aan bij uw gemeente. Op de website van de gemeente vindt u naast het aanvraagformulier informatie over vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen en hoe de aanvraag werkt.

Hoeveel TONK u kunt krijgen, is afhankelijk van uw situatie. De gemeente beoordeelt dit op basis van onder andere uw (woon)kosten, uw huidige inkomen en welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen.

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u moet inkomensverlies hebben door de coronamaatregelen van de overheid;
  • u kunt uw woonlasten niet meer betalen uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen;
  • er is geen sprake van direct beschikbaar privévermogen, zoals contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen of cryptovaluta;
  • u heeft ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals toeslag van het UWV op uw WW-uitkering, onvoldoende inkomsten om uw woonlasten te betalen;
  • uw vermogen mag niet boven een nader te stellen grens uitkomen. Dit kan verschillen per gemeente.

Inkomsten die niet meetellen voor de TONK zijn;

  • de waarde van uw eigen woning;
  • het vermogen in uw onderneming;
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);
  • de tegemoetkoming in de loonkosten, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De TONK-uitkering mag u meestal houden. Maar soms beslist de gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan betaalt u deze later terug. Dit kan het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag krijgt.

U krijgt maximaal 6 maanden TONK van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Als u op 1 april 2021 TONK aanvraagt, dan kunt u ook nog TONK krijgen voor de maanden januari, februari en maart als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.