De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Over de WBSO

OnderzoekDe Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor Research & Development die u als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. Van de werkgevers in het mkb maakt zo’n 63% gebruik van de regeling. Ook zelfstandigen kunnen er gebruik van maken.

De tarieven in 2019

Tarief eerste schijf  32% 
Tarief eerste schijf starters  40%
Grens eerste schijf  € 350.000 
Tarief tweede schijf 14% 

Budget WBSO

In 2015 en 2017 is niet het volledig beschikbare budget gebruikt, blijkt uit de brief van de staatssecretaris. Het gaat om een bedrag van € 107 miljoen. Dit bedrag wordt niet automatisch bij het bedrag voor 2019 opgeteld. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar mogelijke verbeteringen in de budgetsystematiek. De verwachting is dat de resultaten daarvan in november 2018 bekend worden. Daarna zal ook worden besloten hoe het overgebleven budget uit voorgaande jaren zal worden ingezet.