Als u een auto van de zaak rijdt, heeft u meestal met de bekende bijtelling te maken. Dit kan aardig in de papieren lopen. Alleen als u de auto in een jaar aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt, krijgt u geen bijtelling.

Let op! Wisselt u tijdens het jaar van auto, moeten voor de beoordeling van de 500 kilometergrens de privékilometers van beide auto’s bij elkaar worden opgeteld.

Voorbeeld 

U rijdt in 2016 van januari t/m oktober in een auto van € 50.000 met een bijtelling van 25%. Deze auto gebruikt u aantoonbaar niet privé. Op 1 november krijgt u een andere auto van € 40.000 meteen bijtelling van 4%. Vanwege de lage bijtelling besluit u deze auto wel privé te gebruiken en u rijdt 1.500 km privé. Omdat u met beide auto’s samen méér dan 500 kilometer privé heeft gereden, krijgt u voor beide auto’s een bijtelling, dus ook over de auto waarmee u aantoonbaar niet privé heeft gereden. De bijtelling wordt dan:
10/12 x €50.000 x 25% = € 10.417
2/12 x €40.000 x 4% = € 267
De totale bijtelling komt daarmee op € 10.684 ofwel op € 7,12 per privé gereden kilometer!

Tip: U kunt dit voorkomen door met uw oude en nieuwe auto samen in 2016 aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Besluit daarom om de auto óf pas in het nieuwe jaar privé te gaan gebruiken óf pas in het nieuwe jaar aan te schaffen.