Wat is hernieuwbare energie?

DuurzaamHernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die geen schade aanbrengt aan het leefmilieu. Denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie.

Drie fases

De eerste ronde van SDE+ subsidies kent drie fases. De eerste start op 12 maart 2019, de andere twee steeds een week later. Deze rondes sluiten op 4 april 2019 om 17.00 uur. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh ingediend worden. De week erna projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,11/kWh, de week daarna projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,13/kWh.

Aanvragen

U kunt de SDE+ subsidie aanvragen via rvo.nl. Hier vindt u ook nadere informatie. U kunt uw aanvraag al vóór 12 maart in concept klaarzetten in het eLoket.