De tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s gaan per 1 januari 2017 met 2% omlaag. Deze kunnen echter nog verder naar beneden. Het kabinet stelt daarom een verlaging voor van 2,7%. Dat betekent dat u in 2017 nog iets minder kwijt bent aan motorijtuigenbelasting dan in eerste instantie gedacht.

Verlaging tarief motorrijtuigenbelasting

De verlaging van de tarieven in de motorrijtuigenbelasting (MRB) met gemiddeld 2% voor reguliere personenauto’s en voor bestelauto’s van particulieren, is onderdeel van het autobeleid voor de periode 2017-2020. Naar nu blijkt kunnen de tarieven verder worden verlaagd naar 2,7%. Dat wordt dan ook geregeld.

Wat verandert niet?

Aan de overige aangekondigde aanpassingen in de MRB verandert niets. Zo bedraagt voor plug-in hybride auto’s (CO2-uitstoot van 1-50 gr/km), de MRB (net als nu) voor de jaren 2017 tot en met 2020 de helft van het reguliere tarief. Nul-emissieauto’s blijven tot en met 2020 volledig vrijgesteld van MRB.