De financiële gezondheid van de logistieke branche was al beter dan het mkb-gemiddelde, maar is niettemin licht versterkt. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Voor 2017 verwacht de sector een omzettoename van 1,5% en een winststijging van 3,6%.

Logistiek grafiekDe kredietwaardigheid van de branche is in 2015 gestegen naar 77,9%, maar logistieke ondernemers hebben wel iets minder geïnvesteerd dan de jaren ervoor. De druk op tarieven en een sterke vergrijzing van het personeel vormen belangrijke uitdagingen, zo geeft de sector aan.

Investeringssaldo licht gedaald

De kredietwaardigheid is verbeterd van 75,5% in 2014 naar 77,9% in 2015. Dit wil zeggen dat 77,9% van de logistieke ondernemers vorig jaar aan de financiële verplichtingen kon voldoen en kredietwaardig was voor banken. Daarmee blijft de branche het mkb als geheel voor (van 69,4% naar 75,7%).

Logistieke ondernemers zijn de afgelopen tijd wel iets minder gaan investeren: het investeringssaldo in de branche is gedaald van 67,9% in 2014 tot 63% vorig jaar. Ter vergelijking: het mkb behaalde een stijging van 56,1% naar 64,9%. Logistieke ondernemers denken in 2017 echter weer iets meer te gaan investeren. Ze gaan uit van een stijging van 0,4%. Deze toename is echter beperkter dan die voor het mkb als geheel (+3,2%).

Lichte stijging omzet en winst verwacht

Voor 2017 rekenen de meeste logistieke ondernemers op een lichte winst- en omzetgroei in 2017. De omzet zal naar verwachting met 1,5% toenemen, ten opzichte van 7,2% voor het mkb. De winst zal in de logistieke branche waarschijnlijk met 3,6% stijgen (versus 6,4% voor het mkb). De loonkosten, de grootste kostenpost voor de branche, zullen naar verhouding weinig toenemen: +1,9%, versus +2,6% voor het mkb.

Druk op personeelsbestand en tarieven

Logistieke ondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in economische ontwikkelingen (genoemd door 60%), terwijl 40% verwacht voordeel te kunnen halen uit efficiënter werken. Daar staat tegenover dat het volgens 45,7% een lastige opgave wordt om goed personeel te vinden. Dit hangt deels samen met de beperkte aanwas van hoogopgeleid personeel, maar ook de vergrijzing binnen de branche zorgt voor arbeidstechnische problemen. Daarnaast zien logistieke ondernemers marktontwikkelingen als een belangrijke uitdaging (62,9%). Dit heeft onder meer te maken met de druk op de tarieven.