U kunt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw vrijwilligers geven als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • uw organisatie is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld, of uw organisatie is een ANBI of sportvereniging of sportstichting,
  • de vrijwilliger doet de werkzaamheden voor uw organisatie niet voor zijn beroep en er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen uw organisatie en de vrijwilliger,
  • de vrijwilliger ontvangt van uw organisatie uitsluitend vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 4,50 per uur met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.

Let op! Is de vrijwilliger jonger dan 23 jaar dan geldt een maximale uurvergoeding van € 2,50.

Als voldaan is aan alle voorwaarden wordt de vrijwilliger geacht niet in dienstbetrekking werkzaam te zijn bij uw organisatie. De ontvangen vergoedingen en verstrekkingen zijn dan onbelast. U hoeft dan ook geen loonheffing in te houden.

Vrijwilligersregeling

Wees u er wel van bewust dat de waarde van het kerstpakket meetelt voor de grenzen van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Ontvangen uw vrijwilligers dus al een vergoeding van € 1.500 per jaar dan zal verstrekking van het kerstpakket er toe leiden dat u de vrijwilligersregeling niet kan toepassen. U moet dan beoordelen of de vrijwilliger bij u in dienstbetrekking is. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.