De financiële gezondheid van de detailhandel is licht verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een stevige groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Detaillisten rekenen voor volgend jaar op een omzetgroei van 9,5% en een winststijging van 7,8%.

Detailhandel grafiekAan deze verwachtingen ligt een aantal positieve ontwikkelingen ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van de branche gestegen naar 65,7% en retailers hebben meer geïnvesteerd. De branche signaleert dat overheidsmaatregelen wel eens de grootste belemmering kunnen vormen.

Investeringen nemen fors toe

De kredietwaardigheid in de detailhandel is verbeterd van 62,1% in 2014 naar 65,7% in 2015. Dit wil zeggen dat bijna tweederde van de retailers vorig jaar aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en kredietwaardig was voor de banken. De branche blijft daarmee wel behoorlijk achter bij het mkb als geheel (van 69,4% naar 75,7%).

De verbeterende financiële gezondheid van de detailhandel komt ook terug in de investeringssaldi: bedrijven hebben meer geïnvesteerd en minder gedesinvesteerd. Het positieve investeringssaldo in de branche nam relatief sterk toe van 48,9% in 2014 naar 67% vorig jaar. Ter vergelijking: het mkb liet een stijging zien van 56,1% naar 64,9%. Detailhandelaars gaan ervan uit dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen: met 6,9%, versus 3,2% voor het mkb als geheel. De behoefte aan externe financiering neemt in de detailhandel naar verwachting toe met 2,8%.

Flinke stijging omzet en winst verwacht

De verbeterde financiële positie vertaalt zich in positieve verwachtingen voor zowel de omzet als de winst. Detaillisten rekenen in 2017 op een omzetstijging van gemiddeld 9,5% en een winstgroei van 7,8%. Daarmee denkt de branche het veel beter te zullen doen dan het mkb als geheel (+7,2% voor de omzet en +6,4% voor de winst). Verder zullen de personeelskosten in de branche waarschijnlijk relatief sterk stijgen: +5,7% versus +2,6% voor het mkb.

Regelgeving en bestemmingsplannen vormen potentiële tegenwind

Wat betreft kansen ligt de nadruk volgend jaar op efficiëntere manieren van werken: bijna de helft van de detaillisten in het SRA-onderzoek (48%) zet hier het sterkst op in. Opvallend weinig retailers zien in dit opzicht heil in samenwerken. Slechts 16% noemt dit een belangrijke kans voor volgend jaar. Wat betreft potentiële tegenwind springen overheidsmaatregelen eruit (genoemd door 43,5% van de detaillisten als grootste bedreiging). Regelgeving en bestemmingsplannen zitten de ondernemers, zo geven zij zelf aan, nogal eens in de weg.