Overbrengen naar privé

Auto vrouwAls u de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van uw auto valt dan in de winst, waarover u belasting moet betalen. Er is namelijk sprake van een privéonttrekking.

Werkelijke waarde

De privéonttrekking wordt gesteld op de werkelijke waarde. Deze zult u zo goed mogelijk moeten schatten. Wijkt de waarde af van de boekwaarde, dan maakt u boekwinst of -verlies. Een boekwinst komt ten goede aan de winst, een boekverlies komt hierop in mindering.

Ook voor de bv

Heeft u een bv, dan kunt u als werknemer van de bv de auto van de zaak overnemen. De opbrengst valt dan in de winst. Is die groter dan de boekwaarde, dan maakt de bv belaste boekwinst. Bij een lagere opbrengst is er sprake van een aftrekbaar boekverlies.

Let op! Vanaf het moment dat u de auto in privé overneemt, komen ook alle facturen voor uw privérekening. Vanaf hetzelfde moment bent u echter wel verlost van de fiscale bijtelling.

Btw in rekening brengen?

Bij verkoop van de auto aan de ex-ondernemer moet btw in rekening worden gebracht. Deze is voor u als ex-ondernemer uiteraard niet aftrekbaar.