De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Beperking renteaftrek

juridischHet Hof van Justitie van de EU oordeelde dat de bepaling inzake de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage en de toepassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, leidt tot rechtsongelijkheid. Het Hof kwam tot deze uitspraak naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde vragen.

Beperking administratieve lasten

Het wetsvoorstel is oktober vorig jaar (2018) nog gewijzigd. Besloten is om het voorstel met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2018. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemingen hun aangifte vennootschapsbelasting over 2017 niet hoeven te splitsen in een deel waarvoor de oude regeling geldt en een deel waarvoor de nieuwe regeling geldt. Dat scheelt hen flinke administratieve lasten.

Let op! De plannen moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dit gebeurt naar verwachting eind maart van dit jaar.

Heeft u vragen over de spoedreparatiewet, neem dan contact met ons op.