Var- verklaring

Vanaf 1 mei 2016 verdwijnt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). Met een VAR kunt u opdrachtgevers zekerheid geven, zodat over de werkzaamheden geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeft worden betaald. In de tussentijd is een overgangsregeling totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Overgangsregeling
Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, dan mag u uw VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken tot 1 mei 2016. Als u nog geen VAR heeft of als u gaat werken onder ander omstandigheden en voorwaarden of andere werkzaamheden gaat uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden, dan kunt u een nieuwe VAR aanvragen. Deze VAR is geldig tot 1 mei 2016.

U mag ook al gaan werken met de overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten
Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen algemene modelovereenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld en beoordeeld. Hiermee krijgen beide partijen zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. Naast deze algemene modelovereenkomsten kunt u ook gebruik maken van voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten.

Algemene modelovereenkomsten
Deze algemene modelovereenkomsten zijn aan de Belastingdienst aangeboden door externe partijen of zijn in samenspraak met externe partijen opgesteld. Met de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt, waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking. Het is niet van belang, om wat voor soort werk of branche het gaat. In deze algemene modelovereenkomsten zijn de artikelen gemarkeerd met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. De niet gemarkeerde artikelen kunnen worden aangevuld en aangepast naar uw eigen situatie, echter deze mogen niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen
Door de sectoren en belangenorganisaties zijn aan de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten voorgelegd. Deze zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een brache of beroepsgroep. In deze voorbeeldovereenkomsten zijn de artikelen gemarkeerd met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. De niet gemarkeerde artikelen kunnen worden aangevuld en aangepast naar uw eigen situatie, echter deze mogen niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

Individuele overeenkomsten
Namens individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers zijn deze overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Deze overeenkomsten kunnen gebruikt worden als u werkt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep.

Niet beoordeelde overeenkomsten
Wilt gebruik gaan maken van overeenkomsten die niet zijn gepubliceerd door de Belastingdienst, dan kunt u deze ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Na goedkeuring van deze overeenkomst heeft u zekerheid dat geen loonbelasting en premies sociale premies werknemersverzekeringen hoeft worden betaald over de werkzaamheden.

Onze coachen kunnen u helpen met het opstellen van deze overeenkomsten en indien nodig deze laten beoordelen door de Belastingdienst.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: