Opstellen/beoordelen samenwerkingsovereenkomst

Als u met anderen een onderneming start, dan kunt u de gemaakte afspraken vastleggen met een samenwerking- of maatschapsovereenkomst.

In deze overeenkomst kunnen de volgende zaken worden vastgelegd:

  • de inbreng van geld, kapitaal of arbeid
  • de bevoegdheden van de firmanten/maten
  • de voortzettingsbepalingen indien een firmant/maten zijn activiteiten staakt
  • de voortzetting van de onderneming na het overlijden van één van de firmanten/maten
  • de voortgang van de bedrijfsvoering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van één van de firmanten/maten
  • de winstverdeling.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: