Omzetten eenmanszaak naar B.V.

De omzetting van de eenmanszaak of vennootschap onder firma kan fiscaal gezien op twee manieren gerealiseerd worden: ruisend of geruisloos.

De ruisende omzetting (met fiscale afrekening)

Van een ruisende omzetting is sprake als het bedrijf aan de B.V. wordt overgedragen tegen de werkelijke waarde. Door de overdracht aan de B.V. staakt de eenmanszaak haar onderneming. Fiscaal wordt er afgerekend over de daarbij vrijvallende stille- en fiscale reserves, goodwill en eventueel opgebouwde fiscale oudedagsreserve en desinvesteringen. Voor zover de stakingswinst meer bedraagt dan het bedrag van de stakingsaftrek en stakingslijfrente, is zij belast met het normale progressieve tarief van de inkomstenbelasting. De B.V. plaatst de overgenomen activa en passiva van de eenmanszaak op haar openingsbalans voor de werkelijke waarde.

De geruisloze omzetting (zonder fiscale afrekening)

Van een geruisloze omzetting is sprake als in beginsel de gehele onderneming aan de B.V. wordt overgedragen tegen boekwaarde. In dat geval wordt voor fiscale doeleinden aangenomen dat de onderneming niet is gestaakt. Fiscaal hoeft niet afgerekend te worden over de stille en fiscale reserves, goodwill en is geen sprake van desinvesteringen. Vrijval van de fiscale oudedagsreserve zal ook bij deze omzettingsmethode plaatsvinden. Heffing van inkomstenbelasting over de vrijval fiscale oudedagsreserve kan meestal voorkomen worden door toepassing van de stakingsaftrek en de stakingslijfrente. Commercieel gezien vindt de overdracht wel tegen werkelijke waarde plaats. Behoudens een aantal crediteringen wordt de waarde van de gehele onderneming omgezet in aandelenkapitaal.

Welke omzettingsmethode voor u voordeliger zal zijn, verschilt van geval tot geval. In het algemeen is het zo dat bij een hoge stakingswinst, de geruisloze methode de voorkeur geniet. In dat geval kan uitsluitend via deze methode heffing van inkomstenbelasting over de stakingswinst geheel uitgesteld worden. Onze coach rekent dit graag voor u uit.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: