Belastingaangiften

Onze belastingadviseurs verzorgen voor u de benodigde belastingaangiften en zorgen ervoor dat u gebruik maakt van de verschillende belastingfaciliteiten.

Inkomstenbelasting

Ieder natuurlijk persoon is verplicht tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. In deze aangifte wordt o.a. uw inkomsten uit werk, inkomsten uit woning, uw belang in een besloten vennootschap, uw banksaldo’s en waarde van effecten aangegeven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om bepaalde uitgaven in mindering te brengen op uw inkomen en heeft u recht op bepaalde heffingskortingen.

Drijft u uw onderneming in een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap, dan wordt uw winst aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

Drijft u uw onderneming in een besloten vennootschap, stichting of vereniging, dan wordt uw winst aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting

Keert u vanuit uw besloten vennootschap uw overtollige winsten uit, dan wordt hierover 25% belasting geheven. 15% hiervan zal worden aangegeven en afgedragen in de aangifte dividendbelasting, de overige 10% (in box 2) zal worden aangegeven en afgedragen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Schenk- en erfbelasting

Doet u een schenking of ontvangt u een erfenis, dan is in beginsel schenk- en erfbelasting hierover verschuldigd.

Omzetbelasting

Verkoopt u een product of dienst, dan dient u hierover in beginsel omzetbelasting af te dragen. Het is hierbij niet van belang in welke rechtsvorm u de omzet behaald. Afhankelijk van het af te dragen bedrag dient u aangifte te doen per maand, kwartaal of jaar.

Loonheffingen

Heeft u personeel in dienst dan dient over de vergoeding loonbelasting en premies sociale verzekeringen te worden afgedragen. De aangifte loonheffingen kunt u per maand doen of per 4 weken.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: