Beëindiging en terug uit de B.V.

Beëindiging van de B.V.

U heeft uw persoonlijke finish gehaald of de prestaties vallen tegen of u wilt om fiscale motieven uw B.V. beëindigen.

De B.V. zal dan worden geliquideerd. Om te kunnen liquideren zullen allerlei partijen moeten worden geïnformeerd, zoals schuldeisers, Belastingdienst, Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten er verschillende documenten worden ingevuld.

Onze coaches kunnen u begeleiden met het beëindigen van de B.V.

Terug uit de B.V.

Als de winsten van de B.V. tegenvallen, kunt u een terugkeer overwegen. Terugkeer uit de B.V. kan volgens de ruisende methode (met fiscale afrekening) en volgens de geruisloze methode (zonder fiscale afrekening).

Ruisende terugkeer

Vormen van ruisende terugkeer zijn:

  • overdracht van alle bedrijfsmiddelen aan de aandeelhouder
  • de B.V. aanhouden en een gedeeltelijke overdracht van bedrijfsmiddelen aan aandeelhouder
  • de B.V. gaat een V.O.F. of C.V. aan met de aandeelhouder.

Van de ruisende terugkeermethode is de vorm dat de B.V een V.O.F. of C.V. aangaat vanuit fiscaal oogpunt de meest aantrekkelijke methode. Heffing van vennootschapsbelasting over de fiscale en stille reserves kan op deze wijze voorkomen worden.

Geruisloze terugkeer

Vanaf 2001 kan op verzoek – zonder heffing van vennootschapsbelasting en 25 procent inkomstenbelasting – worden teruggekeerd uit de B.V. Het verzoek moet binnen 12 maanden na het overgangstijdstip worden ingediend. Heffing bij ontbinding van de B.V. wordt voorkomen via de terugkeerreserve. Vereist is dat de onderneming wordt voortgezet door de voormalige aandeelhouder. Ook moet de B.V. een onderneming drijven en mag de B.V. uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouder hebben. De fiscale claims worden overgenomen door de eenmanszaak. Op het moment dat de onderneming wordt gestaakt, moeten de claims worden afgerekend.

Welke wijze voor u fiscaal gezien interessant zal zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Onze coach kan voor u de meeste interessante fiscale oplossing aanreiken.

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: