Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername vindt plaats door de overdracht van aandelen van een besloten vennootschap of door een activa/passiva transactie. Bij een bedrijfsovername komen veel fiscale aspecten aan bod. De juridische vorm van de onderneming bepaalt hoeveel belasting de verkopende partij bij de overdracht moet betalen. Ook het tijdstip van belasting betalen is van belang. Vaak kan de belastingheffing even worden uitgesteld.

De heffing hangt sterk af van de juridische structuur van de onderneming; is het een eenmanszaak of een besloten vennootschap. Als verkoper krijgt u vaak een belastingaanslag over de stakingswinst. Dit is het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale boekwaarde van het bedrijf. Er zijn fiscale faciliteiten die een overdracht eenvoudiger maken. Gedacht moet worden aan de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid bij besloten vennootschappen.

Uw coach van VANDERLAANGROEP kan u op al deze terreinen adviseren

Vragen?

Stel uw vraag gerust bij één van onze adviseurs

Contact

Aangesloten bij: